Rendszeres olvasók

2009. jan. 25.

A játéktevékenység fejlődése óvodáskorban III.


Az óvodáskorúak játékának harmadik csoportját a szabályjátékok alkotják.

Olyan játékok tartoznak ide, ahol előre meghatározott szabályokat kell betartani a gyerekeknek.
A szabályjátékoknak két csoportját különböztetjük meg:
- mozgásos szabályjátékok: dalos népi játékok, körjátékok, szembekötősdi, labdajátékok, versenyjátékok
- értelemfejlesztő szabályjátékok: a gyors érzékelést, a megfigyelést, a figyelmet, a logikus gondolkodást, az ismeretet fejlesztő játékok
A szerepjátéknak és a szabályjátéknak sok közös vonása van, de egy lényeges különbség van közöttük, a szabály. A játék lényegét a szabályok adják meg. Aki nem tartja be a szabályokat, az kiesik a játékból.
A szabályok több dologra vonatkozhatnak:
- Mozdulatra. Nem szabad beszélgetni, be kell csukni a szemet, csak tapintással lehet keresgélni.
- Hely, idő. Csak a szőnyeg a „ház”, a hunyó csak egy idő után kezdheti keresni a társait.
- Magatartás. Hogyan lehet segíteni a játszótársnak, mi a játékvezető feladata, hogyan esik ki valaki a játékból, mi a vesztesek sorsa.

Szabályjátékokat általában óvodai környezetben játszanak a gyerekek. A többi játékhoz hasonlóan, a szabályjátékok is fejlesztő hatásúak:
A mozgásos játékok során a gyermekek természetes mozgásokat végeznek: ugrálnak, szaladgálnak, labdáznak. Lehetőség van bonyolultabb mozgások gyakorlására is: hajítás, labdagurítás, elkapás, labdapattogtatás.
A szabályjátékok nem csak a gyermekek mozgását fejlesztik, hanem a hallást, tapintást, látást is. Pl.: szembekötősdi, Mi van a zsákban? Találd ki, hogy ki vagyok!
Az ismeretek felidézésének képessége is fejlődik. Pl.: Föld, víz, levegő. Mond az ellentettjét! Találd meg a párját!
A legtöbb játék esetében fejlődik a figyelem (figyelemösszpontosítás, figyelemmegosztás), megfigyelőképesség.
A szabályok fejlesztik az önuralmat. Győzelem esetén sikerélményhez jutnak, erősödik az önbizalmuk. Alkalmanként át kell élniük kudarcokat is, melyeknek elviseléséhez hozzá kell szokniuk.
A dalos népi játékok fejlesztik a szépérzéket, formálják a gyermekek zenei ízlését.
Manapság már számos olyan gyermekkiadvány létezik, melyekben az értelmi képességek valamelyik területének (érzékelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztését szolgáló játékokat találunk.
Használjuk ki ezeket a lehetőségeket is!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...