Amikor a blogomat indítottam az volt a célom, hogy betekintést nyújtsak a csoportom életébe, napi munkámba.
Segítséget adjak óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra", szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről.

Közben teltek az évek és 40 év után a pályám végéhez értem. A mozgalmas évek után nagy lett a „csend” körülöttem, annak ellenére, hogy továbbra is figyelemmel kísértem az óvodai élet változásait. Akkor határoztam el, hogy folytatom a blog írását és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataimat, ötleteket megosztom az érdeklődőkkel.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2010. febr. 27.

Az óvodai nevelés, mint kompetencia terület 1.


A magyar közoktatás modernizációjának gondolata 2002-ben fogalmazódott meg a szakemberekben. A fejlesztés célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatásban. Ennek egyik területe az óvodai nevelés. Szakemberek meglátása szerint az óvoda a közoktatási rendszer jól működő eleme, de vannak területei, melyeket tovább lehet fejleszteni.

Ezek:
  • Óvoda-iskola átmenet
  • Inkluzív pedagógia, integráció, differenciálás
  • Játék, erkölcsi, érzelmi nevelés

Integráció: fogyatékos, sérült, akadályozott- speciális nevelési igényű gyermekek beillesztését jelenti ép társaik közé

Inkluzív pedagógia: elfogadó nevelés.

Az európai uniós állásfoglalások határozottan hangsúlyozzák, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt se csoport, se egyén ne legyen megkülönböztetve, kirekesztve.

Az integráció tekintetében két nagy csoportot különböztetünk meg:
  • Hátrányos helyzetű gyermekek
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI)
Hátrányos gyermek az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
  • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;
  • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexsia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitás zavar)
A Nevelési Tanácsadó feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a szülő bevonásával. Valamint az óvoda megkeresése, szakvélemény készítése az iskolakezdéshez.

Úgy gondolom, hogy az óvodák többségében a másság elfogadása természetes. A gyermekek elfogadják, tolerálják, segítik problémával küzdő társaikat a felnőtt példát követve. Eredményt azonban csak a családi neveléssel együtt érhetünk el. Hiszen a "gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak." (Óvodai nevelés országos alapprogramja)

Forrás: www.sulinet.hu -Elméleti alapvetések


2010. febr. 7.

Farsangi versek 2.


Donászy Magda: Pereces

Ropogós a perec
Egy forint az ára!
Szeretik a gyerekek,
S elfogy nemsokára.


Donászy Magda: Kukta

Én vagyok a Jutka kukta.
Épp most sült ki a friss bukta.
Haragszik a szakács rám,
mert lekváros lett a szám.


Rácsendítők

Szól a zene, áll a bál,
krémet kever a kanál.

Van itt óriás, és van törpe,
alma, szőlő, dió, körte.

Van itt sárkány és boszorka,
főnyeremény lesz egy torta.

Álarcodat, ha leveted,
megeheted a pereced.


Drégely László: A bűvész

Hókusz-pókusz,
Hipp és hopp,
Varázspálcám
Kipi-kopp -
Itt a tojás,
Itt a másik,
Kalapomban
Macska ásít -
Csiribiri,
Krix és krax:
Lesz belőle kismalac!


Csoóri Sándor: Bűvészinas

Hókusz-pókusz,
alma, dió, kókusz,
eldugom, hogy meg ne egye
előlem a mókus.

Egyen inkább pókhúst,
kövér vízi lótuszt,
hasa tőlük kerekedjen,
farka tőlük veresedjen.

Csiribú-csiribá,
ez ide az ágy alá,
amaz meg a polcra
jó lesz karácsonyra.


Drégely László: Súlyemelő

Csupa izom,
Csupa erő
Ez a török
súlyemelő!
Felemel hat
Gyereket.
Keréken a
Gyerekek
Kergetnek egy
Egeret.


Drégely László: A zsonglőr

Hoplá-hop, szól a dob,
Cintányér is csörren,
Lábán forgat karikát,
Furulyázik közben.
Fejebúbján cilinder,
Rajta ül a lánya,
Piros pettyes labdáját
Magasba dobálja.
Csin-csin, száll a labda,
Pörög a sok karika,
Megemeli cilinderét,
Leugrik a Sárika.


Galambos László: Farsang

Álljon a bál, amíg állhat.
Nyaggassuk a citerákat.
Körbe-körbe! Csak vidáman!
Maszk nélkül meg maskarában.
Pántlikázzuk a farsangot!
Kopogtassuk a nagyharangot!
Ide szálljunk! Oda szálljunk!
Csizmasarkon ugróst járjunk!
Kereplőkkel, kolompokkal,
nádsípokkal, vasbotokkal
kilenc király bandukoljon,
csipkés lángú lámpát gyújtson,
siska fülét hegyezgesse!
prémsüvegben jön a medve.
Moha csüng a süvegéről.
pipájában tapló füstöl.
Hajladozunk. Énekelünk.
Ibolyásan ölelkezünk.
Álljon a bál, amíg állhat.
Zengessük a citerákat.


2010. febr. 1.

Nem vesztem el, csak....Nagyon el voltam foglalva az utóbbi másfél hónapban, nem jutott időm az írásra. Óvodánk a TÁMOP 3.1.4./08./2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázaton 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert a kompetencia alapú oktatás bevezetésére és alkalmazására két csoportban.

Ennek feltétele 4x30 órás tanfolyamon való részvétel, melyek decemberben és januárban voltak. A tanfolyamok többsége érdekes és hasznos volt. A programcsomag bevezetéséhez nagyon sok önképzésre, írásbeli munkára volt és van szükség, ami elég időigényes. Persze megéri, mert így talán még többet tehetünk a gyerekekért.

Legelőször a kompetencia fogalmával kellett megismerkednünk, ami az ismeret, képesség, attitűd egymástól el nem választható egységét jelenti. A kompetencia fejlesztés célja, hogy az ismeretközpontú oktatásról a kompetenciára, az ismeret, képesség, attitűd hármas egységére helyezi a hangsúlyt. Ez a felfogás az óvodai neveléstől nem áll távol, hiszen idáig sem csak az ismeretnyújtás volt a cél, hanem a teljes személyiség fejlesztése.

Számunkra teljesen új volt a projekt módszer alkalmazása. Ebben a témában otthonosan mozogtak azok a kollégák, akik a "Lépésről, lépésre", ill. "Waldorf" programmal dolgoznak. "A projektek olyan komplex feladatok, melyek középpontjában egy gyakorlati probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásának feltárása, így a témát a gyerekek széles körű összefüggésben dolgozzák fel. A projekt módszer a gyermek érdeklődésére, a pedagógus és a gyermek közös tevékenységére épülő módszer. A tevékenységekben integrálódik a képességfejlesztés, rendeződnek a műveltségtartalmak, ismeretek." (Körmöci Katalin)

Kicsit "át kellett állítanunk a gondolkodásunkat" tervezésnél, mert a programcsomag a témákat a négy őselem köré csoportosítja (tűz, víz, levegő, Föld). Mi pedig idáig évszakokban gondolkodtunk.

Az én tapasztalataim idáig pozitívak. A gyerekek sokkal érdeklődőbbek, szívesen vesznek részt a kísérletekben, az újfajta tevékenységekben. S ami a lényeg, kényszer nélkül, jó kedvvel egyre több ismerethez jutnak.

Ha esetleg valakit bővebben érdekel a programcsomag bevezetése cserélhetünk tapasztalatokat!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...