Rendszeres olvasók

2011. máj. 1.

Magyar Gábor mozgáskotta módszere


A mozgáskotta módszer alkalmazása óvodánkbanMagyar Gábor által kifejlesztett komplex mozgás- és személyiségfejlesztő módszerről legelőször egy Pek-torna napon hallottunk Budapesten. A Pek-torna napok évente kerülnek megrendezésre, ahol a tanfolyamot végzett kolleganőkkel megbeszéljük eredményeinket, tapasztalatainkat, ötleteket cserélünk egymással. 2006-ban egy ilyen Pek-torna napon pillanthattunk be Magyar Gábor módszerébe  nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. Már akkor éreztük, hogy egy remek, új módszerre találtunk, amit jó lenne az óvodánkban is alkalmazni a Pek-torna mozgásfejlesztő program mellett, illetve azzal együtt. Ekkor azonban még a pénz hiány miatt nem gondolhattunk az eszközkészlet megvásárlására.

Így lelkesen folytattuk tovább a Pek-tornát, mely speciális mozgásfejlesztő eszközeinek segítségével (Thra-Band labda, Over-Ball labda, Ayres terápia eszközei) a gyermekek személyiségének komplex fejlesztését, helyes testtartás, és differenciált mozgásformák kivitelezését biztosítják. Nagyon sokat próbálkoztunk, kísérleteztünk, hogy minél eredményesebben tudjuk beépíteni a program anyagát (a testnevelés, mozgásterápia, fejlesztő pedagógia, gyógytestnevelés módszereit és gyakorlatát) mindennapjainkba. A sok munka, tanulás meghozta a gyümölcsét, mert képessé váltunk arra, hogy idejében felismerjük a beilleszkedési, funkciózavarokkal, tartáshibákkal, mozgáskoordinációs zavarokkal küzdő gyermekek problémáit. A prevenció nagyon fontos feladat a számunkra.

2009-ben pályázat útján óvodánk két csoportjában (nálunk és a Maci csoportban) bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag. Ennek keretében 2010-ben nyílt lehetőségünk a Mozgáskotta eszközrendszerének megvásárlására.

A két mozgásfejlesztő programot egymást kiegészítve alkalmazzuk óvodánkban.

A Mozgáskotta módszer jól beilleszthető a Pek-torna mozgásanyagába, mert:
 • A korosztály mindkét programban azonos (3-7 éves gyermekek)
 • Mindkettő komplex fejlesztő program (emlékezet, ritmus, térérzékelés, figyelem, beszédfejlesztés, megfigyelés, képzelet, fogalmi gondolkodás előkészítése, matematikai nevelés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, környezeti nevelés)
 •  Tervszerű és hatékony eszközöket biztosítanak a pedagógusoknak
 • Alkalmazkodnak a kisgyermekek testi és pszichológiai sajátosságaihoz
 • Játékos módon fejlesztik a gyermekek testi és értelmi képességeit. Észrevétlenül fejlődnek!
 • Élményt, örömöt, felszabadulást, kreativitást nyújtanak.
 • Más eszközökkel jól kombinálható mindkét módszer.
 • Játékként élik meg a gyerekek
Forrás: Pektor Gabriella

A Mozgáskottában használt eszközök segítségével könnyebbé válik a:
 • Szín, forma, alakfelismerés
 • Oldaliság (jobb-bal láb)
 • Számolási készség, számfogalom megszilárdulása
 • A mozgások időbeli jegyeinek kialakítása, pontosabb szabályozása
 • Zenei ütemhangsúly kiemelése
Forrás: Pektor Gabriella

A Mozgáskotta módszer megjelenése napirendünkben:
 • Délelőtti játékidőben szabad mozgásként
 • Testnevelés foglalkozások elemeként (mindhárom korcsoport)
 • Nagycsoportosok testnevelés foglalkozásán önálló anyagként
 • Pek-torna foglalkozások részeként


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...