Rendszeres olvasók

2011. ápr. 30.

Pektor Gabriella mozgásfejlesztő programja

PEK-TORNA                                      A mozgásfejlesztő program megalkotója Pektor Gabriella – tanító, gyógytestnevelő, sportrekreáció edző.
A tanfolyamát 2005-ben végeztük el és azóta e program szerint dolgozunk. A mozgást kiemelt feladatnak tartjuk óvodánkban.

Miért a mozgásra fektetjük a legnagyobb hangsúlyt?
Mert, minden szülő, (mi is)  azt szeretné, hogy a gyermeke okos, értelmes, kiegyensúlyozott, vidám, talpraesett emberré váljon. Ehhez az idegrendszerét kell fejleszteni. Ennek pedig ősidők óta a leghatékonyabb módszere a mozgás.

Törekszünk arra, hogy minden gyermek nap, mint nap részesüljön a mozgás örömében. Célunk a komplex fejlesztés mozgásos tevékenységeken keresztül, mely alapja az egészség megőrzésének, a testi-lelki harmónia kialakulásának.

Komplex fejlesztésen értjük:

  • Testi nevelés
Napjainkban a rohanó életforma, a megváltozott életkörülmények hatására egyre több a lábstatikai rendellenességekkel, tartáshibákkal,  kezdődő mellkasi és gerinc deformitásokkal küzdő gyermek, már óvodás korban is. Nevelési programunkban elsődleges a megelőzés, melyet a mozgásfejlesztő program mozgásanyagával valósítunk meg.

  • Értelmi nevelés
A mozgás segíti az értelmi képességek fejlődését is: figyelem, emlékezet, gondolkodás stb. Erősíti a gyermekek cselekvő és feladatmegoldó képességeit, a térben és időben történő tájékozódást, a helyzetfelismerést. Minden gyermek más, éppen ezért más fejlesztést igényel. Olyan játékos mozgásanyagokat gyakorolhatnak a gyerekek (akár személyre szabottan), melyek eredményeképpen magabiztosan vesznek részt vizuális, matematikai, irodalmi, zenei, környezeti nevelés feladatainak megoldásában. A mozgás, a játék nem csak öröm a gyermekek számára, hanem a sok ismétlés hatására fejlődik a „buksijuk”, az idegrendszerük. Mi felnőttek pedig tudjuk, hogy ezzel az iskolai életre is felkészítjük őket, hiszen, ha fejlődik a ritmusérzékük, ez segíti majd a szótagolást, a térérzékelés az írást, a szemmozgás az olvasást.

  • Érzelmi nevelés
Óvodánkban az érzelmi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A gyermekek örömmel használják a mozgásfejlesztő eszközöket: Thera-Band labdák, Over-Ball labdák, finommozgást segítő játékok, kötelek stb.
A közös tevékenységekben fejlődnek a társas kapcsolatok, az egymáshoz való alkalmazkodás képessége. Így válnak egymásra odafigyelő, vidám, aktív, nyitott, érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekekké.

A Pek-torna mozgásfejlesztő program összetevői:

  • Alapgyakorlatok
  • Nagylabda gyakorlatok
  • Lábtorna
  • Masszírozás
  • Finommozgást fejlesztő gyakorlatok
  • És a hozzájuk kapcsolódó játékok

A program ismereteit, (mozgásterápia, fejlesztőpedagógia, gyógytestnevelés, gondolkodtató testnevelés) beépítettük mind a testnevelés foglalkozások anyagába, mind pedig a szabad mozgás lehetőségeinek sorába. Valamennyi csoportban, minden nap a program más-más tevékenységi területe jelenik meg.


2011. ápr. 15.

Finommozgás


 A 3-6 éves gyermek lételeme a mozgás, csúszás, mászás, ugrás, futás játékos keretek között. Csoportunkban nem csak a nagymozgásos játékok kedvelik a gyerekek, hanem a finommozgást fejlesztő játékok is.
Két újabb játékot készítettünk:

1. Kroko etetés. A krokodil fejeket tojástartóból készítettük. Feladat: csipesszel ételt (apróra vágott szivacsot) rakni a krokó szájába.2. Béka és legyecske. Papírtálcát használtunk a készítéshez. Feladat: A zsinór mozgatásával kapja be a legyet a béka. (mindkét kéz ujjainak mozgatására szükség van)

Mindkét játékot nagyon élvezik a gyerekek. Már versenyt is rendeztünk.


2011. ápr. 2.

Kísérlet


A különféle kísérleteket nagyon élvezik a gyerekek a csoportomban. A minap az egyik kisfiú izgatottan érkezett az óvodába.
"Tudok egy kísérletet!" - mondta. Persze azonnal kipróbáltuk! (Azóta is sűrűn játsszák a gyerekek)
Nagyon szellemes, ajakmozgást segítő kísérlet, játék. Én nem ismertem! Csak egy meggyújtott gyertya kell hozzá, na és öt játékos.

Ferde szájú család

A ferde szájú család egész nap dolgozott, a nagypapa, a nagymama, a fiú unoka, a kislány unoka. Estére el is fáradtak, készülődtek a lefekvéshez. Előtte azonban el kellet fújni a gyertyát. Legelőször a nagypapa próbálkozott: a felső ajkát előre tolva fújt,
a nagymama az alsó ajkát  előre tolva fújt,
a fiú unoka jobb oldalra húzott ajkakkal fújt, 
a lány unoka balra húzott ajkakkal fújt.
Egyiknek sem sikerült. Akkor áthívták a szomszédot, aki ajkait csücsörítve elfújta a gyertyát.

Hát, nem aranyos?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...