Rendszeres olvasók

2009. dec. 13.

Újévi jókívánságok 1.Újév ünnepére
Az a kívánságom,
E háznak népére
Sok sok áldás szálljon!

Esztendő, esztendő,
Édes új esztendő,
Szépből, jóból benned
Legyen elegendő!

Adjon Isten minden jót,
Csörgő diót, mogyorót.
Ebben az esztendőben.

Bort, búzát, barackot,
Kurta farkú malacot,
Szekerünknek kereket,
Poharunknak feneket:
Had ihassunk eleget!

Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát,
sok örömet e házban,
boldogságot hazánkban
ebben az új évben!

Eljött a szép új esztendő,
Olyan, mint a tarka kendő.
Piros petty az öröm rajta,
Fekete a bánat rajta.
Pici szívem, pici szám,
Boldog új évet kíván!

Tél van most, nem nyár,
A pillangó sem jár.
Szép az idő, fénylik a hó,
Szalad a szán, cseng a csengő,
Víg legyen az új esztendő.

Pici szívem, pici szám
Boldog új évet kíván.
Megjött már az újesztendő,
Olyan, mint egy rongyos kendő,
A küszöbön megállok,
Boldog újévet kívánok!

Köszöntő
(népköltés)

Ez újév reggelén minden jót kívánok,
ahová csak nézel, nyíljanak virágok!

Még a hó felett is virág nyiladozzon,
dalosmadár zengjen minden
rózsabokron!

Minden szép, minden jó legyen
mindig bőven
szálljon mindig áldás rátok az új
esztendőben!


2009. dec. 10.

Óvodai LucázásRégi szép hagyományaink hosszú ideig feledésbe merültek, talán kivétel a húsvét és a karácsony. Mostanában kezdünk újra kutatni az elfelejtett szokások után. Óvodákban, iskolákban előkerültek pl. a Betlehemes játékok. A karácsonyi ünnepkörhöz azonban még hozzátartozik a lucázás, a regölés, amiről a mai gyerekek nem igen hallottak még.

Találtam néhány óvodában alkalmazható játékos tevékenységet, melyek segítségével megismerhetik a gyerekek ezeket a szokásokat.

Luca nap

Már három héttel a Luca nap előtt beszéljünk arról kik is voltak a Lucák, mit kívántak és miért jártak házról házra. Nézegethetünk képeket, könyveket.

Készíthetünk "napszámlálót". Ezen kék színnel jelöljük a napokat és a nevezetes ünnepet pirossal. Ahogy telik az idő, egyre rövidebb lesz a naptárunk.

A köszöntő rigmusokat halkan, titokban lehet mondogatni, így a Lucázás meglepetés lesz a többiek számára.

Elültethetjük a Luca búzákat. mindenki külön-külön. Ezt ők gondozhatják és karácsonyra hazavihetik. Otthon a karácsonyi asztalt lehet vele díszíteni vele.

Legnagyobb izgalom a Luca pogácsa készítés. A tésztát a dajka néni készíti el, a gyerekek kiszaggatják és elrejtik a szerencsepénzt.

A Lucázás eszközei:

Lányoknak: fehér lepedők, biztosítótűk, apró szalmakötegek.
Fiúknak: kis farönkök, amire leülnek, kucsma és tarisznya a vállukon.

A Lucázók a csoportszoba előtt leülnek és mondókáznak:

"Luca, Luca kity-koty, üllön meg a tyúkjok
Tyikjok, lúdjok annyit tojjon, mint patakban a kövecs
Disznójukon akkora szalonna legyen, mint az az ajtószárfa
Luca, Luca három, a tojásom várom."

"Szabad-e kendteknél Lucázni?"

Tagadó válasz esetén:
"Fonódjon be a kendtek tyúkjának a feneke"

Igenlő válasz esetén:
Luca dallal bevonulnak. A három Luca meghajolva köszönti a háziakat. A jókívánságok alatt lisztes lúdtollal kennek össze, amit érnek.
(Öltözetük: fehér lepelből szoknya és kendő, 3 db. fakanál, mellyel megütögetik a lányokat, 3 db. lúdtoll seprű, 1 db kereszt.)

A többi gyerek maskarába öltözve jelenik meg.

Lányok kívánsága:

"Vas legyen a fazekatok
Cin legyen a tálatok
Ólom legyen kanalatok
Csikózzon meg a lovatok
Malacozzon meg a disznótok
Adj Isten gazdának bort, Búzát
gazdasszonynak tyúkot, ludat
Menyecskének egy kas gyereket."

Fiúk kívánsága:

"Kitty-kotty, kitty-kotty, adjon Isten bő bort
Bő búzát, borockot, vörösfarkú malacot
Szekerükre kereket, poharukba feneket
Akibú ihassanak eleget."

A néma Lucák átadják a búzamagokat a háziaknak.
A tarisznyás összegyűjti az adományokat.
A szíves vendégfogadást megköszönve énekelve útra kelnek a Lucázók.

"Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három,
Száraz körtét várom!
Majd meglátom mit adtok,
Amit adtok elveszem,
Van tarisznyám elteszem."

Minden csoportot végigjárhatnak a Lucázók.


Forrás: Napról napra a mi kalendáriumunk

2009. dec. 9.

Lucázás
December 13. Luca, Lúcia ünnepe. Szicíliai származású lány volt, fiatalon halt meg. A vakok és a szemfájósok tartották védőszentjüknek. A néphagyomány szerint Lúcia-Luca kettős természetű. A szent mellett sokkal határozottabb alakot öltött a rettegett, leprafehér, banyaszerű Luca. A vele kapcsolatos hiedelmeknek, népszokásoknak gazdag tára van:
  • Lucakalendárium: amely a Luca napjától karácsonyig terjedő 12 nap időjárásából próbált következtetni a jövő évre. (1 hónap=1 nap)
  • Luca széke: 13 féle fából Luca napjától karácsonyig készítették, melyből a karácsonyi misén a "Lucákat" lehet felismerni, hogy le lehessen számolni velük a jövő évre.
  • Luca búza: A Luca napon elvetett búza karácsony esti állapotából lehet következtetni a következő évi termésre, a család és jószág egészségére (ha kilátszik a búza közül a gyertya, kevés - ha nem látszik, bőséges termés lesz)
  • Luca napi köszöntés: kotyolás
Luca, Luca, kity-koty, kity-koty,
Gelegenye kettő, három.
Száraz körtét várom!
Ha nem adnak hurkát,
Elviszem a Julcsát!

Luca, Luca kity-koty, kity-koty.
Gelegenye kettő, három.
Száras körtét várom!
Majd meglátom: mit adtok?
Amit adtok, elveszem:
Van tarisznyám, elviszem.

Luca. Luca kitty- kotty.
kitty-kotty,
galagonya kettő, három,
száraz körtét várom!
Ha nem adnak szalonnát,
levágom a gerendát.
Ha nem adnak hurkát,
elviszem a Julcsát.

Kitty-kotty,
majd hajnal lesz,
majd megvirrad.
Galagonya három,
bíró nyakán járom.
Luca, Luca kitty-kotty,
tojjanak a tyúkok.


Forrás: A tél csengői csengenek


2009. dec. 8.

Karácsonyi versek 3.

Csanádi Imre: Karácsony (részlet)

A karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép!
Nem is sárba ebadta

Ahány csengő csendüljön,
ahány gyerek örüljön,
ahány gyertya mind égjen,
karácsonyi szépségben.


Köszöntő (népköltés)

Karácsony ünnepére
Az a kívánságom,
E háznak népére
Béke, öröm várjon.


Donászy Magda: Fenyőfa

Télen csupasz
minden ág,
réten-völgyön
nincs virág.
Erdő, mező,
kert kopár,
még a szél is
sírdogál.
Csak a fenyő
ünnepel...
Zöld ágain
hólepel.
Beviszik a
szobába,
kivirágzik az ága.Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár


Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Én is ládd, én is ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lennék.


Csanádi Imre: Karácsony

Havas határon
Ezüst karácsony.
Reszket a holdfény
Fenyőágon.

Havas határon
Arany karácsony.
Izzik a csillag
Fenyőfaágon.


Donászy Magda: Karácsony

Karácsonyfa!
Karácsony!
Aranydió
zöld ágon!
Csillagszóró,
gyertyafény
ég a fenyő
ünnepén.
Csilingel a
csengettyű,
- szép vagy fenyő!
Gyönyörű!-


Fésűs Éva: Mit hoztál, december

Téli erdőn, réten
fehér csönd honol.
Didergő december
vajon, mit hozol?
Mélységes tarisznyád
miket rejteget?
Hoztál-e örömhírt,
szép üzenetet?

December az úton
szánkóval szalad,
karácsonyi kedvvel
kincset osztogat.
Piros ünnepet hoz,
fenyők illatát,
hóember a kertben
kicsípi magát!


Sarkady Sándor: Havas határon

Havas határon ezüst Karácsony.
Reszket a holdfény fenyőfa ágon.
Havas határon arany Karácsony,
Izzik a csillag fenyőfa ágon.


Donászy Magda: Karácsony délután

Karácsony délután
lassan jön az alkony.
Kíváncsiság bujkál
minden gyermekarcon.

Végre sötétedik...
hamvas lesz az este.
Bodri velem együtt
figyel minden neszre.

Mikor szól a csengő,
az ajtó kitárul,
piros alma nevet
rám a fenyőfáról.

Tudom az erdőből
édesapám hozta,
a diót még anyám
be is aranyozta...

Azért olyan kedves...
azért olyan drága.
Meghatottan nézek
Apára...Anyára.Barsch: Holnap, holnap
(Csukás István fordítása)

Holnap, holnap, mi lesz holnap?
Szaloncukrot csomagolnak,
dobozokat kötözgetnek,
mosolyog is felnőtt, gyermek.
Egyet alszunk még az ágyon,
s holnap jön a szent Karácsony!

2009. dec. 7.

Karácsonyi versek 2.
Vallató Géza: Karácsonyi mondóka

Ezüstfényű fenyő alatt két doboz,
Két dobozban két toboz,
Tobozban aranymag, aranymag.
Aranymadár csipegette,
Gyémántcsengős fenyőd alá letette, letette.


Szőnyi Zoltán: Karácsony

Felhőanyó hullat pelyhes hócsibéket,
Betakarják lágyan a messzi vidéket.
Tapadnak az ágra, megülnek a rácson,
Fehér fényben úszva itt a szép karácsony!

Mintha minden fácska porcukorból volna,
Hófehér mezőkön ezüst csengő szólna.
Boldog minden ember kerek egy világon,
Csakhogy itt vagy végre, gyönyörű karácsony.


Tordon Ákos: Karácsony est

Karácsony este van,
Csend van kint
A hold az ablakon
betekint.

Lát téged, lát engem,
Bennünket.
Szereti ünnepi
kedvünket.


Várkonyi Katalin: Úgy vártalak

Csillogó, szép fenyőfa
Oly jó az illatod.
S milyen magasra nőttél
S lám én mily csöpp vagyok.

Jól fel kell ágaskodnom
Hogy megcsodáljalak.
Álmodni sem lehet szebb
Aranyló ágakat.

Úgy vártalak Karácsony,
Esték legszebbike.
Fény,szeretet, ajándék,
szállongó hópihék.


Sarkady Sándor: Fenyőkirályfi

Fehér hegyek közt,
fekete éjben.
Hold a korona
Fenyő hegyében.

Őzek csodálják
Fenyőkirályfit;
sötét szemükben
csillag világít.


Pálfalvi Nándor: Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívében.


Karácsonyi mondóka

Karácsonyi csengő vagyok,
csilingelek az ágon,
örüljetek megérkezett
Télországból Karácsony.


Betlehem kis falucskában

Betlehem kis falucskában
karácsonykor éjféltájban
fiú Isten ember lett,
mint kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának,
édesanyját Máriának,
ki pólyába takarta,
befektette jászolba.

Az angyalok fenn az égben,
mennyei nagy fényességben,
zengetik az éneket:
Dicsőség az Istennek!


Donászy Magda: Az én karácsonyfám

Az én szép zöld fenyőfám
messzi földön született.
Mégis eljött, hogy itt töltse
a fenyő ünnepet.

Jött szekéren, csengős szánon,
teherautón, vonaton
jött őz járta csalitosban,
fagyott földön, friss havon.

Apám, anyám a zöld ruhás
vendég elé sietett,
Aggattak rá cukrot, diót,
arany-ezüst díszeket.

Ága hegyén köröskörül
kigyulladt a gyertyafény:
Ráragyogott mindenkire
a békesség ünnepén.


Tarbay Ede: Téli dolgok

Itt a vidám karácsony,
pulyka ül a farácson,
bőrét ropogós pirosra
sütötte délben Piroska.

2009. dec. 6.

Karácsonyi készülődésMinden nap szépítjük az óvodát. Ebben a munkában nagyon sokat segít a mi "ezermester" karbantartónk. Rengeteg ötlete van, mindig készít valamit, amivel szépíti az óvodánkat. Nincs olyan kérésünk, amire ne találna megoldást. Mestere az origaminak, de kedvenc időtöltése a fafaragás. Az udvari játékaink többségét is ő készítette.
Most a karácsonyi díszítéshez is készített új dekorációkat.

Ez a fából készült Mikulás köszönti az óvodába érkező gyerekeket.

A folyosónkra fából készült karácsonyi díszeket készített:

Ezek is az ő munkái:


Szokás nálunk az oviban, hogy meglepjük egymást Mikulás napján. Kalapból mindenki kihúz egy nevet és annak készít ajándékot. Én idén egy fából készült Mikulást kaptam. Nem volt nehéz kitalálni, hogy kitől!

A Mikulás feje levehető, ott találtam meg a sok finomságot.

2009. dec. 3.

Mikulásig még elkészül....A Mikulás érkezéséig még elkészülhetnek ezek az egyszerű kis formák.


Vágással, ragasztással készült Mikulás:Sablon

Az 1. a test felső része, 2. az arc szakállal (fejjel lefelé fényképeztem sajnos), 3. a kabát prémje, 4. a test alsó része, 5. a süveg, 6. bojt, 7. csizma.


Szalvétából is készíthetünk Mikulást:A szalvétát két oldalt behajtjuk, majd kivágjuk a szakállat és a szemeket.


A szakállat körbe ráillesztjük a szalvétára és felragasztjuk a szemeket.


Hajtogatással készített Mikulásokkal díszítettük a szobai fenyőnket:

Négyzet alakú kívül piros, belül fehér papírból készítjük.

Átló mentén behajtjuk.

Az alsó csúcsot a felsőhöz hajtjuk.

Majd visszahajtjuk. Ez lesz az arc.

Még egy keskeny hajtást készítünk. Ez lesz a prém.

Két oldalt behajtjuk.

Megrajzoljuk a szemeket.

A képek nem valami jók, de ötletet talán adnak.

2009. dec. 2.

Ilyenek az anyukák„A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindannyiunké.”
(Hermann Alice)


Mielőtt Anya voltam,
Soha nem botlottam meg játékokban
vagy felejtettem el egy altatódal szavait.
Nem aggódtam azon, hogy
a növényeim vajon mérgezőek e.
Soha nem gondolkodtam védőoltásokon.

Mielőtt Anya voltam,
Soha nem hánytak rám.
Kakiltak rám.
Ettek le.
Pisiltek rám.
Teljes kontrollom volt az elmém felett
és a gondolataim felett.
Egész éjjel aludtam.

Mielőtt Anya voltam,
Soha nem fogtam le egy ordító gyereket,
hogy az orvosok meg tudják vizsgálni.
Vagy beadják az oltásokat.
Soha nem néztem könnyes szemekbe és sírtam.
Soha nem váltam tündöklően boldoggá egy egyszerű vigyor felett .
Soha nem ültem késő éjszaka,
hogy nézzek egy alvó babát.

Mielőtt Anya voltam,
Soha nem tartottam egy alvó babát csak azért, mert
Nem akartam letenni.
Soha nem éreztem, ahogy a szívem millió darabokra törik,
mikor nem tudtam a fájdalmat megállítani.
Soha nem tudtam, hogy valami annyira pici
olyannyira befolyásolni tudja az életem.
Soha nem tudtam, hogy valakit ennyire tudnék szeretni.
Soha nem tudtam, hogy ennyire imádnék anyának lenni.

Mielőtt Anya voltam,
Nem ismertem az érzést,
milyen a szívemnek a testemen kívül járnia.
Nem tudtam, mennyire különleges érzés lehet
etetni egy éhes babát.
Nem ismertem azt a kötődést
anya és gyermeke között.
Nem tudtam, hogy valami annyira pici
annyira fontossá és boldoggá tudna tenni.

Mielőtt Anya voltam,
Soha nem keltem fel az éjszaka közepén
minden 10 percben, hogy megbizonyosodjam, minden rendben.
Soha nem ismertem azt a melegséget,
az örömöt,
a szeretetet,
a szívfájdalmat,
a csodálkozást
vagy a sikerét, milyen Anyának lenni.
Nem tudtam, hogy képes vagyok annyi mindent érezni,
mielőtt Anya voltam.

Az óvodáskorúak félelmeiSok szülőnek okoz fejtörést, hogy mi okozhatja gyermeke félelmeit. December hatodika -Mikulás ünnepe, amit a gyerekek annyira várnak. Ám amikor szemtől, szembe állhatnának a Mikulással sok gyerek sírva fakad, fél odamenni a "jó öreg Mikuláshoz".

Mi lehet ennek az oka?

A félelem része az ember életének. A gyermekek is, fejlődésük során különféle félelmeket élnek át. Vannak akik többet és vannak akik kevesebbet. Szinte minden gyermek megtapasztalja az elválástól való félelmet. A biztonságot, a támaszt a szülő jelenti a gyermek számára, így elváláskor, fél, hogy teljesen magára marad. Nagyon sok gyermek fél az idegenektől, a sötétségtől, mások a szörnyektől, állatoktól, erős hangoktól. Az én csoportomba jár egy kisfiú, aki a mesefilmek sejtelmes zenéjétől fél és ez külsőleg is látszik rajta, elsápad, reszket. Ezért mindig nagyon meg kell válogatnom, hogy milyen filmet nézünk meg. Mostanában nagyon sok olyan mesefilm van, ami félelmet kelthet a gyerekekben. Érdemes válogatni!

Mi felnőttek nem tudunk magyarázatot adni ezekre a félelmekre, arra gondolunk, hogy esetleg a mi nevelésünkben lehet valami hiba.

A félelemnek több kiváltó oka lehet:
  1. A fejlődést kísérő félelmek. Sok-sok tapasztalás hatására ezek a félelmek idővel megszűnnek, de a felnőtt biztonságot nyújtó jelenlétére szükség van.
  2. Hajlam a félelemre. Az öröklődéssel szemben nincs teendőnk, de türelemmel, megértéssel bátorítani tudjuk a bátortalan gyermeket. Megtaníthatjuk, hogyan kezeljen bizonytalan helyzeteket.
  3. Tanult, a nevelés hatására kialakult félelmek. A környezetnek, a felnőtt viselkedésének nagy szerepe van az ilyen típusú félelmek kialakulásában. A gyermek utánzás útján tanul. Ha mi félünk valamitől, ő is félni fog, pedig egyébként nem félne. Az örökösen valamiért aggódó, félénk, bizonytalan szülő viselkedése "átragad" a gyermekre, állandó félelmet kelt. Viszont a biztonságot sugárzó szülő erőt ad a gyermeknek. Gyakran a család nevelési eljárásai keltenek félelmet a gyermekben. A túlzott követelmények, büntetés, állandó kritizálás, elhanyagolás is lehet a félelem forrása.

Általános érvényű szabály nincs arra, hogyan bánjunk gyermekünkkel, ha félelmei vannak. Függ a szituációtól, a gyermekünk személyiségétől, az eddig szerzett tapasztalataitól. Bizonyára minden szülő ismeri a gyermekét annyira, hogy megtalálja a megfelelő módszert a félelmei kezelésére. A lényeg először is az, hogy vegyük észre, ha fél a gyermekünk, majd figyeljünk rá, támogassuk őt azok leküzdésében. Legyünk megértőek, erősítsük önbizalmát, hogy merjen új, ismeretlen helyzeteket kipróbálni.

Ha tehát fél a gyermeked a Mikulástól, tudnod kell, hogy számára mi a legbiztonságosabb megoldás: ha megfogod a kezét és vele együtt mész oda a Mikuláshoz, vagy elég, ha csak a háta mögött állsz, de érzi a közelségedet. Az is lehet, hogy idén még nem megy oda, de jövőre már igen, mert sok tapasztalásban lesz része egy év alatt, ami magabiztossá, bátorrá teszi.


Forrás: Johanna Friedl: Féleleműző játékok

2009. dec. 1.

Mikulások-ábrázolás ötletek 2

„A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindannyiunké.”
(Hermann Alice)

Készülődéssel és várakozással telnek a napok az oviban. Rengeteget beszélgetünk az adventi ünnepkörről, szokásokról. Énekelünk, zenét hallgatunk, festünk, rajzolunk.

A legtöbb óvodában szokás, hogy "Mikulás-várókat" helyeznek az ablakokba.

Mi is feldíszítettük az egyik ablakot a gyerekek papírból kivágott jeleivel. A háttérben az óvoda egyik fás területe látszik.Szép ajándékok is készültek a Mikulásnak.
Ez a kicsik munkája. Az egész csizmát befestették pirosra és vattából prémet ragasztottak rá.


A kicsik közül néhányan próbálkoznak már a ragasztással is.


A nagyok sablonnal dolgoztak.


A sablont rajzlapra illesztették, majd a sablonon kivágott lyukakat és a sablon körül az egész rajzlap felületét pirosra befestették. Ez igen nagy koncentrációt igényel a gyerekektől: figyelni kell arra, hogy a sablon ne mozduljon el, valamint minden területet kifessenek, ami szükséges. Tehát fejleszti a szem-kéz koordinációt, figyelmet, türelmet kitartást.

A finommozgást nagyon jól fejleszti a papír sodrása. A Mikulás süvege, szeme krepp papír sodrással készült.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...