Amikor a blogomat indítottam az volt a célom, hogy betekintést nyújtsak a csoportom életébe, napi munkámba.
Segítséget adjak óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra", szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről.

Közben teltek az évek és 40 év után a pályám végéhez értem. A mozgalmas évek után nagy lett a „csend” körülöttem, annak ellenére, hogy továbbra is figyelemmel kísértem az óvodai élet változásait. Akkor határoztam el, hogy folytatom a blog írását és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataimat, ötleteket megosztom az érdeklődőkkel.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2009. jún. 3.

Tanulási zavarok

Évről-évre egyre több azoknak a gyerekeknek a száma, akik az iskolában nem úgy teljesítenek, ahogyan azt elvárnák tőlük.

Ilyenkor sok szülő egy kicsit tanácstalan:
 • Mi is a baj pontosan a gyerekemmel?
 • Mi az a tanulási zavar, részképességzavar, diszlexia és a többi?
 • Pontosan mit is jelentenek?
 • Melyik a legsúlyosabb eset?
Íme egy összefoglaló Pinczésné Dr Palásthy Ildikó könyve alapján, ami egy kicsit segíthet a jobb megértésben.

A tanulási nehézség átmeneti jellegű. Az okok megszűnésével a tanulási nehézség is
megszűnik.

A tanulási zavar típusai:

I. Részképességzavarok

Részképességeknek a komplex teljesítmények (olvasás, írás, számolás) kivitelezését lehetővé tevő kognitív (megismerésre vonatkozó) és motoros (mozgással összefüggő) funkciókat nevezzük.

A kognitív funkciók zavarai


1. A percepció (észlelés) zavarai.Ezzel a problémával küzdő gyerekek kifogástalanul látnak, hallanak, érzékszerveik épek.
A problémát az okozza, hogy az érzékszerveken keresztül beérkező információk értelmezése pontatlan, hibás. Ezek a gyerekek kifogástalanul látnak, hallanak, érzékszerveik épek.
 • Az egyensúlyrendszer zavarai. Pl.: fél a féllábon állástól, fára mászástól.
 • Az auditív (hallás) rendszer zavarai. Pl.: nem tudja melyik irányból jön a hang, nem képes a hangokat magasságuk, mélységük, zöngésségük alapján megkülönböztetni. nem tud összeolvasni
 • A vizuális (látás) rendszer zavarai Pl.: nehezen tud betűket alak, forma, méret szerint megkülönböztetni.
 • Taktilis (tapintás) - kinesztetikus (saját test, testhelyzet) Pl.: erősen kell őt fogni, pontatlanul észleli saját testhelyzetét.
2. Figyelemzavar
 • Figyelme könnyen elterelhető
 • Hullámzó, ingadozó intenzitású
3. Emlékezeti problémák
A gyermek számára gondot jelent szavak, mondatok, utasítások tárolása és felidézése.

4. A gondolkodás zavara

Nehézséget jelent:
 • a relációk megfordíthatóságának felismerése
 • a rész-egész, bennfoglalás, ok-okozati összefüggések felismerése
 • téri,idői soralkotás

A motorikum zavarai

1. Az izomtónus zavarai

 • túl alacsony az izomzat feszültségi állapota (mozdulatai erőtlenek, fárasztja a mozgás)
 • túl magas az izomzat feszültségi állapota
2. A nagymozgások zavarai
 • rosszul integrált reflexek
 • zavarok a testtartás-, állás-, egyensúly reakciókban (ügyetlen, bizonytalan mozgásos játékokban, sporttevékenységekben)
3. A finommotorika zavarai
Remegés, görcs, nem tud fütyülni, nyelvével csettinteni, képtelen tekintetét rögzíteni, tárgyat követni.

4. A cselekvés tervezésének és irányításának zavarai
 • fejletlen testséma
 • bizonytalanság a jobb-bal irányokban
 • kezek, lábak diszharmonikus mozgása pl járás közben
 • motoros gátoltság
 • motoros hiperaktivitás
II. Komplex tanulási zavarok

1. Diszlexia (olvasási zavar)
2. Diszgráfia (írászavar)
3. Diszkalkulia (matematika tanulás zavara)

III. A viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok
 • alacsony toleranciaszint
 • hibás önértékelés
 • szorongás
 • érzelmi labilitás
 • nehéz beilleszkedés
2 megjegyzés:

 1. Szia Márti! Örülök, hogy benéztél hozzám, én is bekukkantottam a blogodba. Nem látszik hogy kezdő vagy, teljesen profin megcsináltad a bemutatkozást és a szakmai a nyagokat is! Legyen szép nyarad, pihend ki magad és számíts rám, az olvasóid között!

  VálaszTörlés
 2. Köszi Edit, örülök Neked!
  Várom a következő bejegyzésedet!
  Márti

  VálaszTörlés

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...