Rendszeres olvasók

2009. jún. 3.

Tanulási zavarok

Évről-évre egyre több azoknak a gyerekeknek a száma, akik az iskolában nem úgy teljesítenek, ahogyan azt elvárnák tőlük.

Ilyenkor sok szülő egy kicsit tanácstalan:
 • Mi is a baj pontosan a gyerekemmel?
 • Mi az a tanulási zavar, részképességzavar, diszlexia és a többi?
 • Pontosan mit is jelentenek?
 • Melyik a legsúlyosabb eset?
Íme egy összefoglaló Pinczésné Dr Palásthy Ildikó könyve alapján, ami egy kicsit segíthet a jobb megértésben.

A tanulási nehézség átmeneti jellegű. Az okok megszűnésével a tanulási nehézség is
megszűnik.

A tanulási zavar típusai:

I. Részképességzavarok

Részképességeknek a komplex teljesítmények (olvasás, írás, számolás) kivitelezését lehetővé tevő kognitív (megismerésre vonatkozó) és motoros (mozgással összefüggő) funkciókat nevezzük.

A kognitív funkciók zavarai


1. A percepció (észlelés) zavarai.Ezzel a problémával küzdő gyerekek kifogástalanul látnak, hallanak, érzékszerveik épek.
A problémát az okozza, hogy az érzékszerveken keresztül beérkező információk értelmezése pontatlan, hibás. Ezek a gyerekek kifogástalanul látnak, hallanak, érzékszerveik épek.
 • Az egyensúlyrendszer zavarai. Pl.: fél a féllábon állástól, fára mászástól.
 • Az auditív (hallás) rendszer zavarai. Pl.: nem tudja melyik irányból jön a hang, nem képes a hangokat magasságuk, mélységük, zöngésségük alapján megkülönböztetni. nem tud összeolvasni
 • A vizuális (látás) rendszer zavarai Pl.: nehezen tud betűket alak, forma, méret szerint megkülönböztetni.
 • Taktilis (tapintás) - kinesztetikus (saját test, testhelyzet) Pl.: erősen kell őt fogni, pontatlanul észleli saját testhelyzetét.
2. Figyelemzavar
 • Figyelme könnyen elterelhető
 • Hullámzó, ingadozó intenzitású
3. Emlékezeti problémák
A gyermek számára gondot jelent szavak, mondatok, utasítások tárolása és felidézése.

4. A gondolkodás zavara

Nehézséget jelent:
 • a relációk megfordíthatóságának felismerése
 • a rész-egész, bennfoglalás, ok-okozati összefüggések felismerése
 • téri,idői soralkotás

A motorikum zavarai

1. Az izomtónus zavarai

 • túl alacsony az izomzat feszültségi állapota (mozdulatai erőtlenek, fárasztja a mozgás)
 • túl magas az izomzat feszültségi állapota
2. A nagymozgások zavarai
 • rosszul integrált reflexek
 • zavarok a testtartás-, állás-, egyensúly reakciókban (ügyetlen, bizonytalan mozgásos játékokban, sporttevékenységekben)
3. A finommotorika zavarai
Remegés, görcs, nem tud fütyülni, nyelvével csettinteni, képtelen tekintetét rögzíteni, tárgyat követni.

4. A cselekvés tervezésének és irányításának zavarai
 • fejletlen testséma
 • bizonytalanság a jobb-bal irányokban
 • kezek, lábak diszharmonikus mozgása pl járás közben
 • motoros gátoltság
 • motoros hiperaktivitás
II. Komplex tanulási zavarok

1. Diszlexia (olvasási zavar)
2. Diszgráfia (írászavar)
3. Diszkalkulia (matematika tanulás zavara)

III. A viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok
 • alacsony toleranciaszint
 • hibás önértékelés
 • szorongás
 • érzelmi labilitás
 • nehéz beilleszkedés
2 megjegyzés:

 1. Szia Márti! Örülök, hogy benéztél hozzám, én is bekukkantottam a blogodba. Nem látszik hogy kezdő vagy, teljesen profin megcsináltad a bemutatkozást és a szakmai a nyagokat is! Legyen szép nyarad, pihend ki magad és számíts rám, az olvasóid között!

  VálaszTörlés
 2. Köszi Edit, örülök Neked!
  Várom a következő bejegyzésedet!
  Márti

  VálaszTörlés

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...