Rendszeres olvasók

2009. márc. 31.

Mozgással kísért versikék


Napsugaras nyárban
Nyújtózik a nyárfa.
(nyújtózkodás)
Kati, Feri, Böske,
Guggoljatok, csüccs le!
(guggolás)
Fújja a szél a fákat,
(törzshajlítás jobbra, balra)

Letöri az ágat reccs!
(guggolás)

Kicsi vagyok én,
(guggolás)
Majd megnövök én,
(nyújtózkodás)
Mint a tüdő a fazékból
Kidagadok én.
(karkörzés a test előtt)

Harangoznak délbe', libapecsenyére,
Nincs itthon a gazda, megeszi a macska.
(összekulcsolt kézzel törzshajlítás előre-hátra)

Kaszálj Pista, kalapálj,
Holnap délig meg ne állj!
(vízszintes kaszálás)

Hajlik az ág, fúj a szél,
Nyírfa lombja összeér.
Újra vissza, újra szét,
Rajta, rajta most elég.
(törzshajlítás nyújtott karral előre)

Kipp-kopp kalapács,
Kicsi kovács, mit csinálsz?
Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek,
(kalapáló mozdulat utánzása törzsdöntéssel)
Uccu pajtás, kapj fel rája,
Úgy is te vagy a gazdája.
(lovagló mozdulat utánzása)

Repülnek a madarak,
(a karok oldalsó középtartásban)
Csattog a szárnyuk.
(tapsolás a fej fölött)

Mérleg vagyok billegek,
(karok oldalsó középtartásban)
Kezeimben súlyt viszek.
(billegés jobbra-balra)

Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.
(karkörzés a test előtt lassan, majd gyorsan)

Húzzuk a szekeret,
(húzás utánzása) Forgatjuk a kereket.
(karkörzés)
Vezetjük az autót,
(csuklómozdulat)
Becsapjuk az ajtót.
(laza tenyérmozgatás)
Hétfőre, keddre,
Lépj az emeletre,
Egy, kettő, három,
Ezt a lépcsőt járom,
(helyben járás, magas térdemeléssel)
Egy, kettő, három,
(ujjak nyitogatása) Apukámat várom
(taps)


Lassan jár a csiga-biga,
Táskájában eleség,
Várja otthon lánya, fia,
Csiga-biga feleség.
(lassú és gyors járás)

Nyuszi fülét hegyezi,
(nyuszifül utánzása a fej két oldalán)
A bajuszát pödöri
(pödrés utánzása)
Sárgarépát ropogtat, ropp, ropp, ropp,
(összezárt ököllel répaevés utánzása)
Nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp.
(ugrálás)

Most jöttünk az erdőből,
A zöld erdő-mezőből,
Addig szökdécseltünk,
Míg idáig értünk.
(ugrálás)
Hopp mókuska, mókuska,
Vékony karcsú Mariska A verebek tánca,
Szoknyátoknak ránca.
(ugrálás)

Hosszú lábú gólya bácsi,
(helyen járás, magas térdemeléssel)
Mit akar ma vacsorázni?
(karok széttárása)
Békacombot brekeke,
Ugye bizony jól esne?
(a karok előre nyújtása)

Mackó, mackó ugorjál,
(páros lábon szökdelés)
Mackó, mackó forogjál,
(forgás)
Tapsolj egyet, ugorj ki!
(tapsolás, ugrás)

Így törik a diót kopp-kopp
(sarokkoppantás) Így meg a mogyorót ropp-ropp
(taps)2009. márc. 29.

Lovagoltatók, hintáztatók

Gyí te lovam, Besztercére,
piros borra, pecsenyére,
gyí, gyí, gyí,
gyí, lovacskám,
gyí, vágtába,
odaérünk vacsorára,
gyí, gyí, gyí!

Gyí, lovam, előre,
vágtass a mezőre!

Hopp, hopp, katona,
felülök a csikóra,
én ülök a csikóra,
ti meg ketten a lóra!

Hőc, hőc, katona,
ketten ülünk a lóra,
hárman meg a csikóra,
úgy megyünk a vásárra,
a nagy szemű szilvára.

Csika, csika csika lú,
ne légy Árpi, szororú,
csika, csika, Váradra,
had üljek a hátadra!

Gyí, paci, paripa,
nem messzi van Kanizsa,
odaérünk délre,
libapecsenyére!

Hopszassza, csak rajta,
most jobbra, most balra,
csak rajta, csak rajta,
hopszassza, hopszassza!


Hinta palinta,
benne fekszik babika,
hajtsd ki végig,
ne csak félig,
veres torony tetejéig!

Cini-cini muzsika,
táncol a kis Zsuzsika,
jobbra dűl, meg balra dűl,
tücsök koma hegedül.

Hinta, hinta palinta,
szépen szól a pacsirta,
lökd meg pajtás a hintát,
érje el a pacsirtát!


S.O.S. közeledik az iskolába lépés


Az előző hetekben kezdődtek a nyílt napok az iskolákban. A szülők, gyerekeikkel együtt tervezték, hogy melyik nap hová fognak ellátogatni. Élményeikről be is számoltak. A gyerekek nagyon büszkék voltak, hogy ők már hamarosan iskolások lesznek. A szülők egy része, főképp akiknek az első gyereke kerül iskolába, egy kicsit meglepődtek.

"Ennyi mindent kell tudnia egy elsősnek?"
"A matek feladatokon még nekem is el kellett gondolkodnom!"
"Képes lesz erre az én gyerekem?"

Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg az én kedves szüleimben!
Hát, igen! Az iskola már nem óvoda, a követelmények nőnek! Azért pánikra semmi ok! Szerencsére egyre több iskolában vezették már be a kompetencia alapú oktatást, amely nagyon jó átmenetet képez az óvoda és az iskola között.

Az iskolakezdésig még van egy fél év. Mit lehet még tenni, annak érdekében, hogy a csemeténk megállja a helyét az új közösségben? Figyeljünk ezekre!

1.) Az első legfontosabb a játéklehetőség biztosítása.

Az óvodás gyermek fő tevékenysége a játék, amely az iskoláskorig az ismeretszerzés egyik fő forrását is jelenti. A gyermek megtanulja a felnőtt utánzásával az egyes szokáscselekvéseket és megtanul a maga által felállított szabályokhoz alkalmazkodni. A játék azonban alkalmas arra is, hogy megismerje a környezetében lévő különböző tárgyakat, azok színét, formáját, térbeli elhelyezkedését stb. Miközben játszik, érzelmeket is átél, gazdagodik az értelme és az érzelemvilága. Irányítsuk játékát, de ne "helyette" játszunk, mert így nem tanul. Ha nem engedjük önállóan kísérletezgetni, próbálkozni, megszokja, hogy mindent megcsinálnak helyette és ha a játékban is csak néző lehet, végül már nem tud egyedül játszani. Ne rakjuk el a játékait, később nehéz lesz rendre szoktatni, végül az iskolában is rendetlen lesz. "Idáig is anya csinálta, csinálja ezután is!"

Az érzékszervi-mozgásos játékok során rengeteg tapasztalatot szereznek az anyagok tulajdonságairól: puhaság, keménység, nagyság, forma stb. Hagyjuk tapasztalni!!
A szimbólikus játék során a gyermek már képzeletben játszik, sokat rajzol, "képeket alkot". Eközben sokat beszél.
Iskolás kor előtt jelentkezik a konstrukciós játék, melyhez gondolkodás, fantázia, kombinatív készség kell, de ha nem engedjük tapasztalni a gyermeket, nem jut el erre a szintre.

A felnőtt feladata, kötelessége, hogy megteremtse azokat a játéklehetőségeket, melyek örömforrást jelentenek a gyermek számára és fejlesztik képességeit is. És nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülő-gyermek közös játékának jelentőségét. Játékvásárlásnál tartsuk ezt szem előtt!

2.) A munka fejlesztő hatása

A gyermeket boldog, ha megdicsérjük, hogy szépen összehajtotta a ruháját, vagy bekötötte a cipőfűzőjét. A sikerélmény további próbálkozásra ösztönzi. Legyünk türelmesek, a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét, ha bíztatjuk és dicsérjük érte. Így jut el az önállóságnak arra a szintjére, ami az iskolában nélkülözhetetlen. Arra azonban ügyeljünk, hogy ne kívánjunk a gyermektől erőn felüli dolgokat, mert, ha sok kudarc éri, félénk és bátortalan lesz. A munkavégzést mindig kísérjük beszéddel. Így a cselekvés jobban rögzül a gyermekben, gazdagodik a szókincse. A sikeresen elvégzett munkafeladatok növelik a gyermek önbizalmát, magabiztosságát és önállóságát. Az iskolai élethez nélkülözhetetlen tulajdonságok!

3.) A szándékos és az akaratlagos figyelem fejlesztése.

A figyelem lehet önkéntelen és szándékos. A feladatok elvégzéséhez koncentrált figyelem szükséges. Ez véglegesen az iskolai órákon alakul ki. De már óvodás korban is fejleszteni kell, különféle játékokkal: puzzle, kirakók, türelem játékok.
Nehezíti a koncentrálóképesség kialakulását, ha a szülők állandóan beleszólnak a gyermek tevékenységébe, ellentétes utasításokat adnak, nem fejezheti be a játékát.

4.) A beszédfejlődés előmozdítása.

A szellemi fejlődés szorosan összefügg a beszéd fejlődésével. Nem biztos, hogy a sokat beszélő gyermek korának megfelelően tud gondolkodni is.

Figyelni kell:

 • Beszéd tempó, ritmus
 • Szókincs, szóbőség
 • Beszédhiba
 • Kérdések feltevése, kérdésekre reagálás, tudjon egy-egy témáról összefüggően beszélni, összefüggéseket meglátni
5.) Szociális érettség, társas kapcsolatok alakítása.

Egykorúak társasága megváltoztatja a gyermek magatartását. Egyrészt fejleszti a mások iránti érdeklődést, segítőkészséget, másrészt lehetőséget ad a versengésre. Ez természetesen összeütközésekre ad alkalmat. Óvodai konfliktusok hallatán a szülők általában ezt mondják: "otthon ilyet soha nem csinál..." - hogy csinálna, mikor otthon nincs mellette annyi gyerek, mint az óvodában -
A gyereknek meg kell szoknia, hogy ő csak egy kis része az egésznek, melyhez alkalmazkodnia kell. A társas magatartás alapjait is a családi körben kialakított közösségi viselkedés szokások teremtik meg.

A szociális érettség jellemzői:

 • A kapcsolatteremtés képessége, új kapcsolat kialakításának gyorsasága
 • A gyermek társas, közösségi aktivitása - védi a kisebbeket, szívesen vesz részt közös játékban, kölcsönadja a játékát, örül mások sikerének -
 • Csoportalakítási képesség - jól érzi magát a közösségben, vonzza magához a társakat, játékcsapatot szervez -
 • Irányíthatóság - elfogadja, végrehajtja az utasításokat, örül a feladatoknak, büszke, ha egy csapat tagja -
 • Terhelhetőség - tud koncentrálni, van önuralma, fékezi indulatait, jól tűri a kudarcokat, képes a nehézségek leküzdésére -
 • Érzelmileg kiegyensúlyozott

Egy kicsit ijesztő? Nem annak szántam! A fent leírtak arra jók, hogy egy kicsit "más szemüveggel" is nézzük a gyermekünket.
De nyugalom, a gyermekek többsége 6 éves korára a leírtaknak megfelelnek!


A


2009. márc. 22.

Játék az ujjakkal
Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte
Gyűrűs ujjam hazavitte,
A kis ujjam mind megette,
Megfájdult a hasa tőle.
(az újjak nyitogatása sorban)


Mit csinál a kis kezem?
(a két kéz széttárása)
Simogat kedvesen,
(két kézzel az arc megsimogatása)
Ütöget mérgesen
(az asztal ütögetése)
Csiklandoz viccesen,
(a tenyér csiklandozása)
Csipked hegyesen,
(a kézfej megcsipkedése)
Táncol ügyesen
(az ujjak mozgatás a másik kézfejen)
Mit csinál a két kezem?
(a kezek szétnyitása)
Te is tudod, mondd velem!


Kicsi kövér Hüvelykapó,
Mellette van a mutató,
Langaléta hosszú bátyja,
Meg a gyenge fiacskája,
Pöttöm Jancsi itt a végén,
Kicsi (Peti) kezecskéjén.
(az ujjak nyitogatása sorban)


Hétfőn heverünk,
Kedden keverünk,
Szerdán szemelünk,
Csütörtökön csücsülünk,
Pénteken pipálunk,
Szombaton szitálunk,
Vasárnap titeket
Vendégségbe várunk.
(ujjak nyitogatása)


Fényes szőrű
(az arc simítása)
Hosszú farkú.
(hátul a kéz)
Ne húzd meg, mert
Hegyes karmú, júúú!
(begörbített újakkal cicafújás utánzása)


Süssél, süssél rétest,
(sodrás két kézzel)
Tégy rá cukrot, édest.
(két újjal a szórás utánzása)
Aki eszi, az a lány,
(az evés utánzása)
Sohase lesz halovány.
(az arc simítása)
Ha kisül a tepsi,
Gyere gyorsan vedd ki,
(húzás két kézzel a test előtt)
Ha nem mozogsz szaporán,
Odaég a vacsorám!


Jöjj ki napocska,
(hívogató mozdulat ujjal)
Itt apád, itt anyád.
(ujjal mutatás)
Sót törünk, borsot törünk,
(öklök egymásra ütögetése)
Tökkel harangozunk.
(összekulcsolt kezekkel harangozó mozdulat)


Hüvelykujjam korán kelt,
(az ujjak nyitása)
Ablakokon kopogott.
(kopogás utánzása)
A négy szomszéd kiugrott,
(négy ujj nyitása)
S köszöntötték: jó napot!
(integetés)


Tikk-takk, tikk-takk az óra,
Mindig, mindig azt mondja:
Siess, siess, el ne késs,
Korán indulj, jókor érj!
(az óramutató utánzása két ujjal)


Gyülekeznek a felhők,
(az ujjak mozgatása magastartásban)
Esik az eső
(zongorázás az asztalon)
Kopog a jég
(kopogás az asztalon)
Dörög az ég
(dörömbölés ököllel)
Villámlik
(a karok felemelése)
Lecsap
(asztalra csapás)
Kisüt a nap.
(a karok széttárása)


Ujjamat mutogatom,
Közben vígan mondogatom:
(az ujjak mozgatása)
Kifordítom,
(a kézfej kifelé fordítása)
Befordítom,
(a kézfej befelé fordítása)
Fölfordítom,
(a kézfej felfordítása)
Lefordítom,
(a kézfej lefordítása)
Zongorázok, furulyázok,
(az ujjak mozgatása)
Erősebb lett a kezem,
A tornát befejezem.
(a kéz ökölbe szorítása)


Tó vize, tó vize
(mutatóujjal körök rajzolása)
Csupa nádszál,
(karemelés, kéz ökölben)
Egy kacsa, két kacsa
(számok mutatása ujjal)
Odacsúszkál.
(járás utánzása ujjal)
Sárban ezer kacsa bogarászik,
(tenyér nyitása, zárása)
Reszket a tó vize, ki se látszik.
(csuklórázás)


Én kis kertet kerteltem,
(két kéz mutatóujjával kert rajzolása)
Bazsarózsát ültettem,
(tenyér közepének megbökése mutatóujjal)
Szél, szél fújdogálja,
(mutatóujj mozgatása jobbra, balra)
Eső, eső veregeti.
(felülről lefelé az eső utánzása)


Amikor kinn süt a nap,
(a két kéz öt ujja nyitva)
A csiga a házában marad.
(az ököl zárva a hüvelykujj eldugva)
De amikor eső hullik,
(két kéz a fej fölött, az ujjak mozgatása)
Csigabiga előbújik,
(a fej két oldalán a két mutatóujj)
Neki az a jó idő,
Mikor esik az eső.
(az ujjak mozgatása, az eső utánzása)


Pitty-potty, pitty-potty
(az ujjak mozgatása)
Pittyen, pöttyen,
Ereszen a jégcsap
Meg-megcsöppen.
(ritmikus kopogás az asztalon két ujjal)


Csipp, csiripp, csöpp veréb
Csipkedi a meggyet
(két ujj nyitása, zárása)
Csipp, csiripp, csöpp veréb,
Csípj nekem is egyet!


Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz:
(kukucskálás jobbra-balra)
Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz.
(hullámvonal mutatása egy kézzel)
Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán,
(ujjak nyitása, csukása)
Kisbendőbe mindenféle belefér igazán.
(a has simogatása)

2009. márc. 18.

Találós kérdések szóvégekkel
Micsoda ács dolgozik fejsze nélkül?
(takács)

Melyik ácsot tüzelik el?
(virgácsot)

Melyik ág törik leghamarabb?
(hazugság)

Melyik ág illatos?
(virág)

Melyik disznó nem volt soha malac?
(sündisznó)

Fa vagyok, de nincs gyökerem,
sem ágam, sem levelem.
Körülöttem bút, bánatot
látni sosem szerettem.
Kedvel engem kicsi, nagy,
öreg, ifjú, kisgyerek.
S akkor vagyok legboldogabb,
ha mindenki kinevet.
(tréfa)

Kézbe nem foghatod,
tűzbe nem vetheted,
mégis fa a neve,
édes a gyümölcse.
(tréfa)

Melyik nak nincs árnyéka?
(tréfa)

Melyik fa nem ég el a tűzön?
(tréfa)

Melyik karó véd meg a hidegtől?
(takaró)

Melyik kakas nem kukorékol?
(szélkakas)

Melyik kas veszélyes?
(farkas)

Melyik kos fekszik az ágyban?
(vánkos)

Melyik kör legelészik?
kör)

Melyik az a kréta,
Amellyel nem lehet írni soha?
(bokréta)

Melyik kutya nem tud ugatni?
(fakutya)

Melyik kutya csúszik a jégen?
(fakutya)

Hogyha nem hull csapadék,
Akkor is van ilyen sár,
És sok ember topog benne,
Ki mondja meg, milyen sár?
(vásár)

Micsoda rossz kell minden háznál?
(Abrosz)

Milyen szekérre nem lehet szénát rakni?
(Göncölszekérre)

Melyik szem tud repülni?
(ökörszem)

Melyik tél a leghosszabb?
(kötél)

Melyik télen vezetik a legtöbb tehenet?
(kötélen)

Melyik van fából?
(hin, aj)

Melyik van a házon?
(te)

Melyik tököt nem lehet megenni?
(csütörtök)

Melyik töknek nincs indája, magja?
(csütörtök)

Melyik tűvel nem varrhatunk fel gombot?
(betűvel)

Melyik tükör nem törik el?
(víztükör)

Melyik üst száll?
(Füst)

Melyik vaj a legutálatosabb?
(tolvaj)

Melyik várban nincsenek katonák?
(lekvárban)

Micsoda fát mondanak vasnak?
(odvas fát)

Melyik üveg illik legjobban a fejedre?
(süveg)

Melyik üvegbe nem lehet semmit önteni?
(szemüveg)

Milyen vetésnek nem kell mag?
(nevetés)

Melyik vízre nem lehet hidat építeni?
(harmatvíz)

Melyik nem szúr?
(be)

Melyik betű nem állhat soha hátul?
(a kezdőbetű)


Találós kérdések (otthon)Künn is kukucsi,
benn is kukucsi.
(ablak)

Kívül belül egyforma,
közepében keresztfa.
(ablak)

Egész évben sokat nyílik,
mégsem virágozik.
(ajtó)

Künn is áll, benn is áll,
mégis egy helyben áll.
(ajtó)

Van nekem egy öregapám,
ki mindig háztetőn pipál.
(kémény)

Fele a markomban,
fele az ajtóban Mi az?
(kilincs)

Kezet fog mindenkivel,
aki jön, vagy megy. Mi az?
(kilincs)

Vaskobakját szorongatják,
a lábát egy lyukba dugják,
egyszer-kétszer megforgatják,
de sosem táncoltatják.
(kulcs)

Kinn sem vagyok, bent sem vagyok,
hol vagyok?
(a küszöbön)

Akkor vagyok legmelegebb,
amikor hideg van,
akkor vagyok leghidegebb,
amikor meleg van.
(pince)

Tolla van, de nem madár,
négy lába van, mégsem jár.
(ágy)

Négy lába van, mégse jár,
konyhában, szobában áll.
(asztal)

Négy testvérnek egy kalapja.
(asztal)

Éjjel-nappal meg nem áll,
mégis egy helyben marad.
(falióra)

Akárhová vitték,
mindig fejbe verték.
(szög)

Minél nagyobbat ütnek kerek fejére,
annál szaporábban igyekszik a helyére.
(szög)

Hátul taszigálják,
Elől huzigálják. Mi az?
(tű)

Tompa tolja,
kis vas húzza,
fehér egér fut utána.
(tű és cérna)

Elöl megyen fényeske,
felbogozott farkával.
(tű és cérna)

A 3-6 éves gyermekek tornájaKedves Anyukák, Apukák!
Lényeg a jó hangulat, a játékosság!

Ezt úgy érhetjük el, ha felkeltjük gyermekünk érdeklődését, kihasználjuk utánozó képességét. „Bújjon át a maci a szék alatt! Próbáld meg te is!” Dicsérjünk, bátorítsunk, hogy minél több sikerélményhez jusson! Kerüljük a kudarcélményeket! Foglalkozzunk gyermekünkkel minél vidámabban, derűsebben, éljük bele magunkat lelkivilágába, vegyünk részt a mozgásban, akkor soha nem válik a torna unalmassá, egyhangúvá.
A gyakorlatokat nem alkalmazhatjuk minden gyermeknél egyformán. Legyünk tekintettel fizikai adottságaikra, egyéniségükre. Pl. egy rossz tartású gyermeknél több hátizom erősítő gyakorlatra van szükség, mint egy jó tartású gyermek esetében. Lúdtalpas gyermekeknél a lábgyakorlatok a fontosak. Egy lusta, nehézkes mozgású gyermeket serkenthetünk fürge mozgások elvégzésére, míg egy élénk, mozgékony gyermek energiáját igyekezzünk levezetni lassúbb, aprólékosabb mozdulatokkal.
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy gyermekek testének arányai eltérnek a felnőttekétől. Csontozatuk még porcos, így könnyen deformálódhatnak. Izom-, izület- és szalagrendszerük is eltér a felnőttekétől. Óvakodjunk a túlzott nyújtásoktól: homorítás, térdnyújtás – törzsdöntést csak hajlított térddel végeztessünk.


Mire van szüksége ebben a korban a gyermeknek?
Ügyességfejlesztő gyakorlatok
Izomerősítő gyakorlatok
Légzésjavító gyakorlatok


A gyakorlatcsoportokat természetesen nem lehet teljesen elválasztani egymástól, mert ugyanaz a gyakorlat egyszerre több irányban is hat. Legnagyobb értékűnek az ügyességfejlesztő gyakorlatok tekinthetőek, mert ezek a gyakorlatok nem csupán a testi fejlődésre vannak nagy hatással, hanem a szellemi fejlődésre is. A félénk, bizonytalan gyermekeknek biztonságot adnak, a nyugtalan, rendezetlen mozgású gyermekeket rendezett mozgáshoz szoktatják.


Az egyszerű, de nagyszerű gyakorlatok az "Otthon szülővel végezhető mozgásos gyakorlatok" között megtalálhatók!
Ha gyermeked még nincs 3 éves, de úgy érzed, hogy nagy a mozgásigénye, egy pillanat nyugta sincs, hasznos információkat találsz ezen az oldalon: www.gyerektorna.hu2009. márc. 17.

Otthon, szülővel végezhető játékos mozgásos gyakorlatok

Ügyességfejlesztő gyakorlatok

Ezekhez a gyakorlatokhoz a környezetünkben található eszközöket, tárgyakat használhatjuk fel. Ötletek, melyeket a szülők fantáziájuk és gyermekeik fejlettségi szintjének figyelembevételével alkalmazhatnak.
Vasalódeszkával végezhető gyakorlatok:

 1. „Lépd át a kerítést!” A deszka élére állítva áll a talajon.
 2. „Lépjétek át, vagy ugráljátok át a kispatakot!” A deszka vízszintesen fekszik a talajon.
 3. „Vigyük a babánkat sétálni.” A deszka egyik végét 20 cm-re felpolcoljuk, a gyermek a babát a nyakában tartva sétál rajta.
 4. „A kutyus is utánunk jön!” A gyermek négykézláb mászik le és föl.
 5. „A krokodil is kúszik a híd alatt!” A deszka mindkét végét felpolcoljuk. „Hason fekve, könyöködre támaszkodva haladjál!”
 6. „Béka ugrál a hídon!” „Két kezedet tedd le magad elé, és a lábadat a levegőben jól szétterpesztve ugorj a kezed után!”
 7. Ugrás a folyóba! Deszka az előbbi helyzetben. „Leérkezésnél tedd a kezed a földre!”
 8. „Gurítsd a labdát a hídon!”
 9. „Csússz le a hídról!” A deszka egyik végét támasszuk alá úgy, hogy 30 fokos szöget zárjon be a padlóval.
Létrával végezhető gyakorlatok:

 1. „Lépegess át a fokok között!” A létra vízszintesen fekszik a talajon.
 2. „Próbálj meg négykézláb járni a fokokon!”
 3. „Próbálj meg felegyenesedve járni a fokokon!” (mezítláb)
Kötéllel végezhető gyakorlatok:

 1. „Próbálj átugrani a kötélen páros lábbal!” Egy ugrókötelet tegyünk a talajra.
 2. „Ugrálj a kötél egyik oldaláról a másikra, cikk-cakkban előrehaladva!”
 3. „Guríts végig a kötélen egy labdát!”
 4. „Próbálj átmászni a kötél alatt!” A kötelet 25-30 cm magasra kötjük.
 5. „Mássz át négykézláb a kötél felett, de ne érintsd a lábaddal!” A kötelet alacsonyabbra erősítjük fel.
 6. „Ha a kötél eléd kerül ugord át!” A kötelet a kezében tartó felnőtt körbe forog és a kötéllel nagy kört ír le. (nagyobb gyerekeknek való)
Bottal végezhető gyakorlatok:

 1. „Evezzünk a bottal!” Anyuka ül a földön, terpesztett lábbal. Előtte ül a gyermek. Együtt fogják a botot és előre-hátra hajolgatnak.
 2. „Hintázzunk a botot fogva! Egyszer te feküdj le, egyszer én!” Anyuka a földön ül, kissé terpesztett lábbal, szemben vele a gyermek. A botot fogva hintáznak: egyszer az egyik dől hátra hanyattfekvésbe – a másik előre dőlve kíséri -, egyszer a másik.
 3. „Kapaszkodj a botra!” A gyermek ráfüggeszkedik a vízszintesen felemelt botra.
Kispárnával, vagy babzsákkal végezhető gyakorlatok:

 1. „Lépegess, vagy ugorj át a babzsákokon! Egy lábon is megcsinálhatod!”
 2. „Lépegess a babzsákokon!” (mezítláb)
 3. „Tedd a fejedre a babzsákot, sétálj vele! Guggolj le, hasalj le! Ha ügyes vagy, a fejeden marad a babzsák!”
 4. „Labdázzunk a babzsákkal!”
Székkel és zsámollyal végezhető gyakorlatok

 1. „Lépegess a magasban!” Egy kis zsámolyt állítsunk a magasabb szék elé.
 2. „Mássz át az alagúton! - Mássz át a sorba állított székek alatt.”
 3. „Lépd át az árkokat!” - Lépegess végig az egymástól kis távolságra állított székeken, majd ügyesen mássz le az utolsóról.
 4. „Békaugrás zsámolyra” Fel tudsz-e ugrani a zsámolyra?- Guggolj a zsámoly elé, tedd a kezedet a zsámolyra és két lábbal egyszerre ugorj fel rá, ahogy egy kis béka ugrik.
 5. „Bukfenc a zsámolyról” - Térdelj fel rá. Kezedet tedd a földre, majd a fejedet is és gömbölyű háttal gurulj le róla. Kezdetben felnőtt segítsége szükséges!!
Karikával végezhető gyakorlatok:

 1. „Kerüld meg a karikát!” - Mászd, vagy ugráld körül a földön fekvő karikát páros, ha ügyes vagy egy lábbal is.
 2. „Ugorj a kis tóba!” – Ugord át a karikát, ki-be, páros, majd egy lábbal is.
 3. „Jár a labda körbe-körbe!” – Vezesd körbe a labdát a karikára helyezve; egyik lábad a karikán belül, másik azon kívül legyen.
 4. „Bújj át ide-oda a függőlegesen tartott karikán!”
 5. „Dobd át a labdát a függőlegesen tartott karikán!” (Egyre messzebbről)
Labdával végezhető gyakorlatok:

 1. „Hozd vissza a labdát!” A járni kezdő gyermek szívesen visszahozza az elgurított labdákat.
 2. „Gurítsd vissza a labdát!” A gyermek terpesztett lábbal ül a földön. Az eléje gurított labdát eleinte csak szívesen elfogadja, később vissza is gurítja.
 3. „Labdagurítás szék alatt” Egy széket helyezünk az anyuka és a gyermek közé, amely alatt egymásnak gurítják a labdát.
 4. „Dobás a kosárba” Anyuka ölébe veszi a gyermeket, aki az eléjük tett kosárba dobja a labdát, vagy a babzsákot.
 5. „Labdadobás karikán át.” A gyermek a labdát a függőlegesen tartott karikán dobja keresztül. Nehezítés: kisebb méretű karika, távolság növelés.
 6. „Labdadobás és elkapás karikán át” Kis méretű karikán át kb. 2m-es távolságban gyakoroltathatjuk három éves gyermekekkel.
Labdagyakorlatokkal a későbbiekben még foglalkozom, ez a téma egy külön bejegyzést érdemel!
Izomerősítő gyakorlatok
A hátizmokat fejlesztő gyakorlatok

 1. „Kíváncsi halacska” – Feküdj hasra, a kezedet nyújtsd előre. Emeld a törzsed jó magasra, úgy, mint a halacska, amikor kidugja a fejét a vízből, majd ereszkedj vissza a talajra.
 2. „Vidám halacska” – Feküdj hasra, kezedet nyújtsd oldalra. Emeld a törzsed magasra, tapsolj magad előtt, ereszkedj vissza.
 3. „Hol a párna, itt a párna” – Feküdj hasra, előrenyújtott kezedben egy kispárnával. Egyik kezeddel vidd a hátad mögé a párnát, hogy ne lássam, majd a másikkal nyújtsd ismét előre. Közben mindig nézz rám!
 4. „Kukucskálj a hátad mögé!” – Feküdj a földön előre nyújtott karral. Kukucskálj hátrafelé, hol az egyik, hol a másik oldalra, közben egyik, majd másik karodat lendítsd hátra.
 5. „Labdázzunk hason fekve!”- Feküdj hasra, labdával a kezedben. Dobd ide a labdát, én elkapom!
 6. „Gurulás a labdával” – Fogd meg a labdát. Feküdj hasra. A kezedet jól nyújtsd előre és gurulj oldalirányba úgy, hogy a lábad és a karod nyújtva maradjon.
 7. „Kígyómászás” – Feküdj hasra, nyújtsd előre a karodat. Próbálj előrehaladni anélkül, hogy a kezeddel, vagy a lábaddal segítenél. Csak törzsből mozogj, mint a kígyó.
A hasizmokat fejlesztő gyakorlatok

 1. „Rúgj a labdába” – Feküdj a hátadra. Magasra tartom a nagylabdádat, rúgj bele jó nagyot, egyszer az egyik, majd a másik lábaddal.
 2. „Dobolj a lábaddal!” – Feküdj hanyatt, lábaidat tedd a zsámolyra. Próbálj a talpaiddal jó hangosan dobolni a zsámolyon.
 3. „Használd a lábad, mintha a kezed lenne!” – Egy labdát teszek a két talpad közé, majd feküdj hanyatt. Szorítsd jó erősen, és emeld magasra. Ha nagyon ügyes vagy, a fejedhez tudod vinni a labdát a lábaddal.
 4. „Gombóc” – Feküdj hanyatt. A karodat emeld magasra. Nyújtózkodj nagyot, majd gyorsan húzd össze magad jobbra, vagy balra fordulva, úgy, hogy icipici gombóc legyen belőled.
 5. „Mackóhintáztatás” – Ülj a földre. Lábaddal fogd meg a mackót. Támaszkodj a kezedre és felemelve hintáztasd meg a mackót.
 6. „Kis torony” – Feküdj a hátadra. Emeld mindkét lábadat magasra és nyújtsd ki szépen a térdedet. Megpróbálom, erős-e a torony, el tudom-e dönteni?
Összetett izomfejlesztő gyakorlatok


 1. „Kiskacsa” – Guggolj le, és ide-oda billegve sétálj, mint a kiskacsa. Háp-háp..
 2. „Szöcske” – Guggolj le és ugorj előre két lábbal egyszerre, jó messzire.
 3. „Nyuszi” – Guggolj le és szökkenj előre a kezedre támaszkodva folyamatosan. Két térded zárd össze.
 4. „Béka” – Guggolj le. Kezedet tedd messzire magad elé a földre. Ugorj terpesztett lábbal előre a kezedhez, majd a kezedet előre helyezve ismételd meg az ugrást, ahogy a béka ugrik.
 5. „Strucc” – Guggolj le. Tedd a kezed a lábad elé, majd emeld fel a popsidat jó magasra. Kezed a földön maradjon.
 6. „Mackójárás” – Terpesztett lábbal hajolj előre, kezedet tedd magad elé a földre. Cammogj nehézkesen előre négykézláb, mint a mackó.
Légzőgyakorlatok játékosan

A légzőgyakorlatokat mindig kilégzéssel kezdjük. A hosszú kilégzés eredményezi a természetes, mély belégzést. A légzés mindig présmentes és laza legyen.

1. Állatok hangjának utánzása

Milyen hangot ad a tehén? Muuuuuuuuu
a cica? Miauuuuuuu
a bari? Beeeeeeeeee
a kígyó? Szszszszszsz
a méh? Zzzzzzzzzzz

2. Zörejhangok utánzása

Milyen hangot ad a szél? Sssssssssssss
a vonat? S-s-s-s-s-s-s-
az autóduda? Tü-tü-tü-tü-tü

3. Fújó játékok
- „Vattafújás” – Itt egy kis vattadarab, ráteszem a kezedre, fújd el onnan.
- „Fújd el a pingpong labdát” – Fújd el az asztalról a pingpong labdát jó messzire. Két gyermek is fújhatja egymásnak a labdát.
- „Léggömb fújás – Dobd fel a léggömböt, fújd, hogy minél tovább maradjon a levegőben. Zsinórra felkötött léggömböt két gyermek is fújhat egymásnak.
- „Zacskó fújás”
- „Szappanbuborék fújás”
- „Buborék fújás a vízbe” – Egy edénybe önts vizet és szívószállal hosszan fújjál buborékokat (kilégzés).
- „Rakétajáték” – Hajtsd hátra a fejedet és fújd jó magasra a szalvétát.
- „Búvár” – Szívd tele a tüdődet jó sok levegővel és nagyon-nagyon lassan engedjük ki.

Készült: Sport a családban c.könyv alapján.
Kicsiknek és nagyoknak egészségére kívánom!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...