Rendszeres olvasók

2010. febr. 27.

Az óvodai nevelés, mint kompetencia terület 1.


A magyar közoktatás modernizációjának gondolata 2002-ben fogalmazódott meg a szakemberekben. A fejlesztés célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatásban. Ennek egyik területe az óvodai nevelés. Szakemberek meglátása szerint az óvoda a közoktatási rendszer jól működő eleme, de vannak területei, melyeket tovább lehet fejleszteni.

Ezek:
  • Óvoda-iskola átmenet
  • Inkluzív pedagógia, integráció, differenciálás
  • Játék, erkölcsi, érzelmi nevelés

Integráció: fogyatékos, sérült, akadályozott- speciális nevelési igényű gyermekek beillesztését jelenti ép társaik közé

Inkluzív pedagógia: elfogadó nevelés.

Az európai uniós állásfoglalások határozottan hangsúlyozzák, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt se csoport, se egyén ne legyen megkülönböztetve, kirekesztve.

Az integráció tekintetében két nagy csoportot különböztetünk meg:
  • Hátrányos helyzetű gyermekek
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI)
Hátrányos gyermek az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.

Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
  • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;
  • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexsia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitás zavar)
A Nevelési Tanácsadó feladata a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a szülő bevonásával. Valamint az óvoda megkeresése, szakvélemény készítése az iskolakezdéshez.

Úgy gondolom, hogy az óvodák többségében a másság elfogadása természetes. A gyermekek elfogadják, tolerálják, segítik problémával küzdő társaikat a felnőtt példát követve. Eredményt azonban csak a családi neveléssel együtt érhetünk el. Hiszen a "gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak." (Óvodai nevelés országos alapprogramja)

Forrás: www.sulinet.hu -Elméleti alapvetések


2010. febr. 7.

Farsangi versek 2.


Donászy Magda: Pereces

Ropogós a perec
Egy forint az ára!
Szeretik a gyerekek,
S elfogy nemsokára.


Donászy Magda: Kukta

Én vagyok a Jutka kukta.
Épp most sült ki a friss bukta.
Haragszik a szakács rám,
mert lekváros lett a szám.


Rácsendítők

Szól a zene, áll a bál,
krémet kever a kanál.

Van itt óriás, és van törpe,
alma, szőlő, dió, körte.

Van itt sárkány és boszorka,
főnyeremény lesz egy torta.

Álarcodat, ha leveted,
megeheted a pereced.


Drégely László: A bűvész

Hókusz-pókusz,
Hipp és hopp,
Varázspálcám
Kipi-kopp -
Itt a tojás,
Itt a másik,
Kalapomban
Macska ásít -
Csiribiri,
Krix és krax:
Lesz belőle kismalac!


Csoóri Sándor: Bűvészinas

Hókusz-pókusz,
alma, dió, kókusz,
eldugom, hogy meg ne egye
előlem a mókus.

Egyen inkább pókhúst,
kövér vízi lótuszt,
hasa tőlük kerekedjen,
farka tőlük veresedjen.

Csiribú-csiribá,
ez ide az ágy alá,
amaz meg a polcra
jó lesz karácsonyra.


Drégely László: Súlyemelő

Csupa izom,
Csupa erő
Ez a török
súlyemelő!
Felemel hat
Gyereket.
Keréken a
Gyerekek
Kergetnek egy
Egeret.


Drégely László: A zsonglőr

Hoplá-hop, szól a dob,
Cintányér is csörren,
Lábán forgat karikát,
Furulyázik közben.
Fejebúbján cilinder,
Rajta ül a lánya,
Piros pettyes labdáját
Magasba dobálja.
Csin-csin, száll a labda,
Pörög a sok karika,
Megemeli cilinderét,
Leugrik a Sárika.


Galambos László: Farsang

Álljon a bál, amíg állhat.
Nyaggassuk a citerákat.
Körbe-körbe! Csak vidáman!
Maszk nélkül meg maskarában.
Pántlikázzuk a farsangot!
Kopogtassuk a nagyharangot!
Ide szálljunk! Oda szálljunk!
Csizmasarkon ugróst járjunk!
Kereplőkkel, kolompokkal,
nádsípokkal, vasbotokkal
kilenc király bandukoljon,
csipkés lángú lámpát gyújtson,
siska fülét hegyezgesse!
prémsüvegben jön a medve.
Moha csüng a süvegéről.
pipájában tapló füstöl.
Hajladozunk. Énekelünk.
Ibolyásan ölelkezünk.
Álljon a bál, amíg állhat.
Zengessük a citerákat.


2010. febr. 1.

Nem vesztem el, csak....Nagyon el voltam foglalva az utóbbi másfél hónapban, nem jutott időm az írásra. Óvodánk a TÁMOP 3.1.4./08./2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázaton 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyert a kompetencia alapú oktatás bevezetésére és alkalmazására két csoportban.

Ennek feltétele 4x30 órás tanfolyamon való részvétel, melyek decemberben és januárban voltak. A tanfolyamok többsége érdekes és hasznos volt. A programcsomag bevezetéséhez nagyon sok önképzésre, írásbeli munkára volt és van szükség, ami elég időigényes. Persze megéri, mert így talán még többet tehetünk a gyerekekért.

Legelőször a kompetencia fogalmával kellett megismerkednünk, ami az ismeret, képesség, attitűd egymástól el nem választható egységét jelenti. A kompetencia fejlesztés célja, hogy az ismeretközpontú oktatásról a kompetenciára, az ismeret, képesség, attitűd hármas egységére helyezi a hangsúlyt. Ez a felfogás az óvodai neveléstől nem áll távol, hiszen idáig sem csak az ismeretnyújtás volt a cél, hanem a teljes személyiség fejlesztése.

Számunkra teljesen új volt a projekt módszer alkalmazása. Ebben a témában otthonosan mozogtak azok a kollégák, akik a "Lépésről, lépésre", ill. "Waldorf" programmal dolgoznak. "A projektek olyan komplex feladatok, melyek középpontjában egy gyakorlati probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásának feltárása, így a témát a gyerekek széles körű összefüggésben dolgozzák fel. A projekt módszer a gyermek érdeklődésére, a pedagógus és a gyermek közös tevékenységére épülő módszer. A tevékenységekben integrálódik a képességfejlesztés, rendeződnek a műveltségtartalmak, ismeretek." (Körmöci Katalin)

Kicsit "át kellett állítanunk a gondolkodásunkat" tervezésnél, mert a programcsomag a témákat a négy őselem köré csoportosítja (tűz, víz, levegő, Föld). Mi pedig idáig évszakokban gondolkodtunk.

Az én tapasztalataim idáig pozitívak. A gyerekek sokkal érdeklődőbbek, szívesen vesznek részt a kísérletekben, az újfajta tevékenységekben. S ami a lényeg, kényszer nélkül, jó kedvvel egyre több ismerethez jutnak.

Ha esetleg valakit bővebben érdekel a programcsomag bevezetése cserélhetünk tapasztalatokat!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...