Rendszeres olvasók

2010. dec. 23.

KarácsonyHolnap, holnap, mi lesz holnap?
Szaloncukrot csomagolnak,
dobozokat kötözgetnek,
mosolyog is felnőtt, gyermek.
Egyet alszunk még az ágyon,
s holnap jön a szent Karácsony!
(Ph. Von Barsch
Csukás István fordítása)Mindenkinek boldog, békés ünnepeket kívánok!2010. dec. 15.

Luca versek, rigmusokCzeglédy Gabriella: Luca napja

Luca nap és tizenhárom!
Szerencsével én nem játszom!
Bal lábbal én föl nem kelek,
tűt a kezembe se veszek!Asszonynépség kora reggel
a házamban nem vizitel!
Ha férfi jön először,
áldja meg az isten ötször!


Luca, Luca, kitty-kotty,
galagonya három,
a pálinkát várom.
Ha nem adnak szalonnát,
levágom a gerendát.
Ha nem adnak körtét,
elviszem a Böskét.

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három.
Száraz körtét várom!
Majd meglátom, mit adtok?
Amit adtok, elveszem:
Van tarisznyám, elteszem!

Luca mondta: menjünk el,
Boldogságot nyerjünk el!
Boldogságot elnyerjük,
Boldog lesz az életünk!

2010. dec. 14.

Luca napja


Hétfőn, 13-án az egész délelőtt a Luca nappal kapcsolatos hagyományok megismerésével telt el.


Karbantartónk elkészítette "Lucát a boszorkányt".Boszorkánytanyát és tündérkertet építettünk, majd boszi bálat rendeztünk.Elmélyülten színeztek, vágtak tündéreket, boszikat, amelyeket a játékukban felhasználtak.


Luca napján egykor számos szokás volt divatban, melyek mára feledésbe merültek.
Luca-búza ültetés
Egykor a kemence közelében csíráztatták az asszonyok a búzaszemeket, melyek karácsony tájára kizöldültek. Ebből következtettek a jövő évi termésre. Később a karácsonyi oltárt és az ünnepi asztalt díszítették vele.


Reméljük a mi búzánk is hamarosan ki fog zöldülni.

Munka tilalom
E napon tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozni. Ha ezt megszegték, megbűnhődtek érte.

Luca naptár
Szokás volt e naptól kezdve, 12 napon át az időjárás megfigyelése. A 12 nap a következő év 12 hónapját jelentette.


Lucázás
A köszöntő szokások közé tartozik. Erre sajnos nem került sor, de jövőre majd próbálkozunk.

Luca széke
Boszorkányok felismerésére készült, Luca napjától, karácsony estéig, kilenc fajtájú fából. Innen a mondás: "Lassan készül, mint Luca széke". Az éjféli misén ráálltak és meglátták a boszorkányt..

Mi egy nagyon jó kis Luca-napi játékot játszottunk: "Ignác, mit látsz?"
A gyermekek félkörben ülnek. Egy kisfiú székre áll, háttal a többieknek.Valamelyik kislányra ráteszünk egy kendőt, ő lesz a boszi. A széken állótól megkérdezzük: "Ignác, mit látsz?", mire ő megfordul és azt mondja: "Ott a boszorkány!" Ekkor leugrik a székről és elszalad a boszorkány elől. Ha túl közel kerül hozzá a boszorkány, diót szór le, amit a a boszorkánynak fel kell szednie. Természetesen a szedegetés miatt nem éri utol Ignácot. Vagy, igen, de az sem baj!

2010. dec. 12.

Család projekt 2.


2. hét. Család  projekt
Csoport: Pillangó csoport
Óvónő: Szöginé Nádasy Márta
Dátum: 2010.nov.15-19.
Projektterv
Külső világ tevékeny megismerése
Zenei nevelés – Zenevarázs

- Túrót ettem
- Dombon törik a diót
- Tüzet viszek
- Hüvelyk ujjam (m)
Egyenletes lüktetés és dalritmus közötti különbség észrevétele.

Élő-élettelen környezet
Matematika

Ki vagyok én?
- Testrészek Ki. N.
- Funkciójuk Ki. N.
- Más népek külső tulajdonságai (különbségek, azonosságok) N.
- Az emberek és az állatok testrészeinek összehasonlítása.


- Matematikai viszonyok felismerése, kifejezések használata a napi tevékenységek során.
- Miben különbözünk  egymástól? Magasság, testforma, hajszín, kisebb-nagyobb, szélesebb-keskenyebb, nehezebb-könnyebb. N.
- J: Hosszú és rövid – gemkapcsokból lánc fűzés
- Bőség mérése ruhákkal
Vizuális nevelés

 - Fej megformálása gyurmából (néger, kínai, magyar) Ki.
- Emberi test megformázása gyurmából N.
- Ilyen vagyok – rajz N.
- Emberkelánc papírból N.

Képességfejlesztés, attitűdök

- Testrészek ismerete önmagán, tevékenységen keresztül Ki.
- Testfogalom: testrészek konkrét funkciói.
- Finommotorika fejlesztés
- Vizuális memória fejlesztése K.M.
- Relációk felismerése R.P.
- Beszédértés fejlesztése
Irodalmi nevelés

 - Móra F. A cinege cipője
- Sün Balázs
- Kicsi kövér (m)
- Sorba felálltok kis ovisok (m)


Testnevelés

- Gurulás a test hossztengelye körül
- Kúszás padon, majd rézsútos padon lecsúszás

J: Repülős játék
    Csere-bere, kendő átadással.


11. téma

Játék, tevékenységek

- Babavendégség: borsó, bab válogatás
- Baba fürdetés
- Építkezés: babaváros
- Tükör előtt testrészek megnevezése
- Mágnes játék: ujjak megnevezése
- Páros testrészeink – zoknik, kesztyűk párosítása.
- Rakd össze, szedd szét! Ember forma összerakása, mozdulatok megjelenítése.
- Csomagolópapírra egy gyermek körberajzolása - ruha rajzolás
- Pontösszekötő – ember forma
- Szétesett a baba! – rakjuk össze közös tevékenység, vállalások.
- Kakukktojás (kép. fejl. j.)
- Jobb oldalamon van egy hely (kép. fejl. j.)
Pek-torna

- Finommozgás: borsó, bab válogatása

- Alapgyak.: Gy.6.
J. Gyalogló fogó

Nagylabdagyak: Gy.4.
J. Mozdulj, ahogy a hangok diktálják

Lábtorna: Gy.7.
J. Szabadulás a labdától


Hagyományok

November 19.
Erzsébet
Ha Erzsike megrázza a dunyháját, az havazást jelent.
Jelölések: zöld: Tématerv-javaslatokból átvett; fekete: HOP; Gy: saját gyűjtemény; Ki: kiscsoport; N: nagycsoport

Család projekt 1.

1. hét. Család projekt
Csoport: Pillangó csoport
Óvónő: Szöginé Nádasy Márta
Dátum: 2010.nov.8-12.
Projektterv
Külső világ tevékeny megismerése
Zenei nevelés – Zenevarázs

- Túrót ettem
- Csicseri borsó
- Zöld paradicsom

Éneklési készség fejlesztése: helyes hangmagasság és tempó átvétele.

Élő-élettelen környezet
Matematika
Ki tartozik a családba?
- Életkor
- Nemek
- Ki hogyan néz ki?
- Belső tul. N.
- A család neve
- Rokoni kapcsolatok N.
- Foglalkozás
- Kinek mi a feladata a családban?
- Tágabb, szűkebb környezetünk
- A család neve

- Család játék N.
- Fényképek elhelyezése a számlétrán
- Halmazalkotás (közeli, távoli rokonok) N.
- Alacsonyabb, magasabb családtagok

Vizuális nevelés

- Gemkapocsból nyaklánc készítése anyának
- Családom (gyurma) Ki.
- Babaház dobozokból
- Egy nap otthon – rajz N.
- Az én családom – rajz N.
- Önarckép - rajz

Képességfejlesztés, attitűdök

- Kapcsolattartó képesség fejlesztése.
- Kifejezőkészség fejlesztése.
- Szociabilitás fejlesztése.
- Testséma fejlesztése- önmaga felismerése.
- Vizuális időrendiség fejlesztése.
Irodalmi nevelés


-  Dióbél királyfi
-  Szűcs Mara: Pigi-pogi


Testnevelés
- Nekifutással történő magasugrás, egy lábról felfelé történő elrugaszkodással, érkezés egy, vagy két lábra.
- Különböző magasságú tárgyak futás közben történő átlépése, átugrása.
- Hajítás vízszintes célba, Terpeszállásból, harántterpeszállásból két, vagy egykezes alsódobással.
- futás tempóváltoztatással.

Játék: Cicabál, Sánta róka

10.téma
Játék, tevékenységek


- Óvodás lett a babám
- Családi ebéd a babaszobában.
- Fényképek válogatása
- A mi utcánk, házunk-építkezés
- Találós kérdések.
- Képességfejlesztő játékok:
     - Tüzes golyó
     - A család otthon
     - Keresem a családom
- Séta az óvoda környékén (tágabb környezetünk)
- Látogatás a kórházba
Pek-torna

Finommozgás: Csipeszelés a homok-víz asztalban.

Alapgyak: Gy.5.
J: Alagútépítő fogó

Nagylabdagyak: Gy. 3.
J: Célbagurítások

Lábtorna: Gy.6.
J: Karikafoglaló
    Karika átbújós

Hagyományok

November 11.
 Márton

Jószágvédő szent. Ekkor vágják „Márton lúdját” és a lakomán megkóstolják a bort, ennek ugyanis Márton a bírája.
Időjóslás: ha Márton lúdja jégen jár, karácsonykor sárban botorkál.
Jelölések: zöld: Tématerv-javaslatokból átvett; fekete: HOP; Gy: saját gyűjtemény; Ki: kiscsoport; N: nagycsoport

Játék a mágnessel

Több helyen olvastam már a mágnes játékban való alkalmazásáról..Gondoltam én is kipróbálom az oviban. A mágnes azért nem volt teljesen ismeretlen a gyerekek számára, mert már játszottunk vele, megfigyeltük, hogy vonzzák, ill. taszítják egymást.

A testünk témakörben mágnes segítségével sok minden megismerésére és gyakorlására nyílt lehetőség.

Körberajzoltam a jobb és a bal tenyeremet. Oldaliság (jobb, bal) gyakorlása. Lehetőség volt összehasonlításra (kisebb, nagyobb tenyér).

Az ujjakra számképet rajzoltam. Egy pötty hüvelykujj, két pötty mutató.....stb.- ujjak megnevezése. A sorszámlálást is tudtuk gyakorolni: első a hüvelykujj...ötödik a kisujj.

Egy kis pillangós mágnest irányítottak az alsó mágnes mozgatásával az ujjakhoz.

Közben pedig még egy mondókát is mondogattunk:

Kicsi kövér Hüvelykapó,
Mellette van a mutató.
Langaléta hosszú bátyja,
Meg a gyenge fiacskája,
Pöttöm Jancsi itt a végén,
Kicsi Pisti kezecskéjén.

Nagyon élvezték ezt a játékot, a mai napig előveszik és játsszák. Sőt, mivel nagyon szeretik a labirintust, készítettünk mágneses labirintust. Ugyanazon az elven alapszik, mint a tenyeres játék, csak itt a kertből a házba kell bevinni a virágot.(A felső mágnesen virág van, amit az lap alján lévő mágnessel mozgathatnak).A mágneses játékok sok türelmet, kitartást, figyelmet, koncentrációt, kézügyességet igényelnek a gyermekektől - éppen ezért fejlesztő hatásúak. Az egészben pedig az a legjobb, hogy mindez játékosan történik.

2010. dec. 9.

Mikulás

Hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A mi Mikulásunk tényleg olyan, mint az "igazi". Dalokkal, versekkel őt várjuk évek óta.G. Szabó László: Télapó-várás
Eső szitál, hull a hó-
hol késel még Télapó?

Lásd, együtt a sok gyerek,
várja, lesi léptedet.

A melegben ülni jó-
átfázhattál Télapó!

Érezd otthon itt magad,
jöjj be, rakd le zsákodat!

Hagyd itt, amit rejt a zsák,
komótosan menj tovább!

Várakozás a csomagokra

 Az izgalmak után mindenkinek jól esett egy kis finomság!


2010. dec. 7.

Úszás

Városunkban minden nagycsoportos korú gyermeknek lehetősége van részt venni úszás foglalkozásokon (10 alkalom).

A mi csoportunk az elmúlt héten kezdte a vízzel való ismerkedést. A gyerekek nagy izgalommal készültek, napok óta állandó beszélgetési téma volt, hogy kinek milyen fürdőruhája és úszósapkája lesz.
Busszal mentünk az uszodába, természetesen előtte megbeszéltük az utazással kapcsolatos szabályokat is. Már az utazást is nagyon élvezték, hát még a lubickolást!!
Ez a 10 alkalom tulajdonképpen vízhez szoktatás, mely jó alapot ad az iskolai úszásoktatáshoz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...