Rendszeres olvasók

2009. febr. 26.

Pek-torna bemutató

Pek- torna bemutató óvodánkban

Mióta elvégeztük a Pek-torna tanfolyamot, minden évben tartunk egy bemutatót, leendő óvodásaink szüleinek az óvodában folyó munkáról. Természetesen óvodásaink szülei is részt vehetnek ezen a nyitott napon.

Az idei, azért volt kiemelkedő, mert meghívtuk vendég előadóként volt tanárunkat Pektor Gabriellát. Tanfolyamain óvónők, tanítók, de még szülők is részt vesznek. www.pek-torna.fw.hu
Jó volt újra találkozni!

Örömmel tapasztaltuk, hogy szép számmal voltak érdeklődők.

A szülők legelőször egy nagyon közvetlen, tanulságos előadást hallgathattak meg, amit Pektor Gabriella tartott.
Az előadásban kitért arra, hogy milyen létfontosságú a gyermekek mozgásfejlesztése óvodáskorban az óvodában és otthon , a családban is. Felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a mozgás, milyen nagy hatással van az idegrendszer fejlődésére. Egy grafikonon szemléltette, hogy az idegrendszer fejlődése 3-6 éves korban a legintenzívebb.
Miért lényeges ez? Mert a mozgás segíti az idegpályák közötti kapcsolatok létrejöttét, az idegpályák találkozását, segíti a magasabb rendű funkciók fejlődését. Pl.: figyelem, koncentráló képesség. Használjuk fel tudatosan a mozgást gyermekeink értelmi képességeinek fejlesztésére!
A gyermekek fejlődése során egyetlen mozgásbeli szakasz sem maradhat ki, mert akkor problémák jelenhetnek meg. Pl.: kimarad a mászás, később nehézség jelenik meg az írás tanulásban. Felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a gyermekek mozgásának biztosítása nem pénz kérdés! Hagyjuk őket csúszni, mászni, labdázni, otthon, a játszótéren vagy a játszóházban. Legyen lehetőségük kedvükre mozogni és már ezzel is sokat tettünk a mozgásuk fejlesztéséért.

Az előadás jó hangulatban zárult, játékos, beszédes mozgásokkal, amibe a szülők is örömmel, felszabadultan bekapcsolódtak be!

Ezt követően valamennyi résztvevőnek (szülők, meghívott óvodapedagógusok), lehetősége nyílt arra, hogy a csoportokban megnézzék, azt, hogy a Pek-torna elemeit hogyan építjük be a mindennapokba: Thera-Band labda, Over-bal labda, Ayres terápia eszközei, Pek-torna alapgyakorlatai (tartásjavító gyakorlatok), lábtorna, finommotorika fejlesztését elősegítő gyakorlatok.

Gyermekeink örömmel végzik a Pek-torna gyakorlatokat, nem érzik kényszernek, mert játékosak, gondolkozásra késztetők, nem megterhelők. Mi azonban tudjuk és tudatosan tervezzük, hogy ezekkel a mozgásgyakorlatokkal hogyan fejleszthetjük minél eredményesebben gyermekeink mozgását és ezáltal értelmi képességeiket is.
Szép volt ez a nap gyerekeknek és óvónőknek is!


2009. febr. 25.

Tavaszi versek 2.


Fehér József András: Tarka-barka

Tarka-barka fákon

Girbe-burba ágak,
Girbe-gurba ágon
Guggoló madárhad.
Tarka-barka ének
Girbe-gurba ágon
Sok kis sárga ének
Csilingel a fákon.
Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntő

Lehullt a jégbilincs,
Selymet bont a barka.
Tág, tavaszi széllel
Beszélget egy szarka.
Csengettyűs hóvirág
Levélházikóból,
Legényes tavasznak
Csilingelve bókol.
Violakék selyem
Az ég takarója,
Zöld rét felett lassan
Körözget egy gólya.
Ezüst tükrű a tó.
Döngicsél a dongó
Köszöntlek friss tavasz,
Rügyet, bimbót bontó!
Csanád Béla: Április

Kék ég! Kék ég!
Derűs tiszta ég!
Csillog, villog a napsugár,
tündököl a rét!
Zöld nád! Zöld nád!
Ragyog a nagy víz!
Gólya lépked a szélében,
nem is egy,de tíz
Kis nyúl! Kis nyúl!
Fut a réten át.
Ne fuss, ne fuss! Nézd,
milyen szép,virágos az ág!
G. Szabó László: Tavaszi bíztató

Simogat a meleg szél,
Gallérunkba vizet mér.
Éled, éled a természet –
tél, többé ne ijesszél!
A hóember pocakja
tócsává lett hajnalra.
Sose bánjuk, ne sajnáljuk –
kerülj elő nagy labda!
Nyílj hóvirág, ibolya –
tavasz első mosolya!
Olyan lesz még a selymes rét,
mint százszínű rokolya.
Osvát Erzsébet: Hóvirágos zöld szoknyában….

Sarkig érő
aranyhajjal,
kék kökörcsin
koszorúval,
hóvirágos
zöld szoknyában
érkezett meg
hajnaltájban.
Elámultam
és megálltam.
Ily gyönyörűt sose láttam.
- Szólj, hát ki vagy? –
kérleltem én
- Hogyan toppantál
így elém –
Megszólalt
a szépek szépe:
- Nap bújtatott
köpenyébe,
fürge szellő
szárnyára vett,
cinke dalolt
fejem felett.
Vidd el a hírt
nem titok már.
A tavasszal találkoztál.
Tasnádi Varga Éva: Hívogató

Napsugár lobbant
rügyet a fán,
eljössz, hát eljössz szép
tavasz talán.
Kéktollú madár
jár lépeget,
fejét forgatja
fűszál felett.
Ébred a tücsök,
cirpel nagyot.
- Zöld mohát látok,
nem hallgatok!
Jánosbogárka
égre tekint:
- Lámpámat viszem
este megint.
Lics-locs! – mormolja
a kispatak:
- Földecske engedd, hogy
átfogjalak!
Kányádi Sándor: Májusi mondóka

Kőről kőre bukfencezik
a patak.
Ágról ágra röppennek a
madarak.
Dombról dombra száll a szellő
szaporán.
Nyáj kolompol a szelíd domb
Oldalán.
Benépesül. Zeng, zsibong a
nagy határ,
kapaélen jár táncot a
napsugár.
Ég a munka. Mindenkinek
dolga van.
Csak a juhász s a pacsirta
furulyázik gondtalan.
Balogh Eszter: Tavasz kezdetén

Süt a nap a réten
Fújdogál a szél,
Tücsök koma hegedűjén,
húrokat cserél.
Nyújtózik a fűzfa,
Zöldül a határ
Gyenge szárnyát próbálgatja,
lepke és bogár.
Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák

„ Jó reggelt, Nap, ég, hegyek,
aludtunk egy éven át..”
Így köszönnek a kibújó
hóvirágok, ibolyák.
„ Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!”
Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.
„Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?”
„Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát..”
Jő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.
Andók Veronika: Tavasz van

Cseppen a jégcsap, olvad a hó,
Csupasár dombon nincs takaró.
Hófehér csokrok bújnak elő,
Belezendül a vén tölgyerdő.
Kis cinege szólal: Nyitnikék!
Ibolya nyitja is kék szemét.
Hazatér lassan minden madár,
Fészkénél újra párra talál.
Kacag a gerle, nevet a nap,
Fák ezer virágot bontanak,
Tulipán kelyhén méhike zúg,
Füvekkel fut a kis gyalogút.
Leveles ágról lila virág
Sóhajtja szélbe szép illatát.
Barik születnek földre égre:
Tavasz van, tavasz van, végre, végre.
Donászy Magda: Almafa

Almafa!
Almafa!
Zöldüljön az ágad,
Vedd magadra hímes
Tavaszi ruhádat.
Itasd meg,
Etesd meg
Mézeddel a méhet.
Zizge zümmögésük
Új- tavasz-ígéret.
Arany trombitával
Szól a Nap a fához:
- Almafa
Levelezz!
Almafa
Virágozz! –
Udud István: Virágnyitogató

Ispiláng, ispiláng
nyílj ki, nyílj ki,
kis virág,
nézd, a nap száll
egyre feljebb,
illatozni
tárd ki kelyhed,
ispiláng, ispiláng,
nyílj ki, nyílj ki,
Kis virág!

2009. febr. 22.

Barkácsoljunk!
Amikor az óvodás gyermek barkácsol, akkor valamilyen játékeszközt készít. A barkácsolás része a játéknak. Amikor a játékhoz már kevés a rendelkezésre álló eszköz, akkor alakul ki a barkácsoló tevékenység, a játék bizonyos fejlettségi fokán, a szerepjáték szintjén. A kiscsoportosok is képesek egyszerű manuális tevékenységekre, de ezt nem meghatározott céllal teszik pl: tépegetik a papírt. A nagyobbak (középsősök, nagycsoportosok) viszont már, ötletekkel tervekkel barkácsolnak, pl: papírcsíkokat vágnak, kiszínezik, betűket írnak rá, ez lesz a jegy az utazásos játékhoz. A barkácsoláshoz tehát el kell érnie a gyermeknek egy fejlettségi szintet: céltudat, a felnőttek tevékenységének pontos utánzása, rendelkeznie kell a barkácsoláshoz szükséges képességekkel (pontos megfigyelés, fejlett képzelet kézügyesség stb.)
A barkácsolás a fejlődés szempontjából igen értékes. Fejleszti a gyermekek kreativitását, alkotóképességét. Egyre újabb és újabb ötletek jutnak az eszükbe, ezáltal fejlődik a képzeletük, gondolkodásuk, kézügyességük.

A barkácsoláshoz a finommozgások fejlettségére van szüksége a gyermeknek.

Hogyan alakítható, fejleszthető a finommotorika?

Nagyon sokféleképpen, csak egy kis kreativitás szükséges a felnőttek részéről is.
Az óvodában is számtalan lehetőséget biztosítunk az ujjacskák mozgására.
Papírtépés, gyöngyfűzés, magvak szétválogatása, karika pörgetés, színes szalagok feltekerése, ruhacsipeszeket csiptetünk papírra, anyagra, műanyag tányéron pörgetünk üveggolyót, hajcsavarókat szedünk föl hurkapálcára stb. Még egy fontos dolog: firkálgatás és a rajzolás!

Nem csak az óvodában lehet papírhajót, repülőt hajtogatni ! Kapjanak otthon is többféle eszközt anyagot: gyurmát, festéket, ecsetet, ragasztót, ollót, színes papírt. Nagyon sok kézügyességet fejlesztő manuális tevékenységet végezhetnek otthon is, melyek előkészítik, segítik a későbbi barkácsolást. „Gyakorlat teszi a mestert”, minél több a manipulációs lehetőség, annál jobban fejlődik a finommozgás.

A legjobb az, ha együtt barkácsolunk a gyermekünkkel, legalább is a kezdet kezdetén. Tanítsuk meg az eszközök használatát, technikai fogásokat, adjunk ötleteket és segítsünk nagyon sokat !
Jó tanács:
Járjunk nyitott szemmel! Nagyon sok kis „kütyüt” lehet kapni, főképp a 100 Ft-os boltokban, amit, ha van egy kis képzelőerőnk fel tudunk használni a finommozgás fejlesztésére. Én is ezt teszem! Tapasztalatom szerint ilyeneknek sokszor jobban örülnek a gyerekek, mint a drága játékoknak.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...