Az oldalamon óvodával és az óvodás korú gyermekekkel kapcsolatos dolgokról, valamint a varrott játékok készítéséről olvashatsz. Legszívesebben Waldorf babákat, manókat, bábokat készítek.

Ajánlom az oldalam óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra".

Szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről, esetleg saját készítésű játékok varrására vállalkoznának gyermekük fejlődése érdekében.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2011. ápr. 30.

Pektor Gabriella mozgásfejlesztő programja

PEK-TORNA                                      



A mozgásfejlesztő program megalkotója Pektor Gabriella – tanító, gyógytestnevelő, sportrekreáció edző.
A tanfolyamát 2005-ben végeztük el és azóta e program szerint dolgozunk. A mozgást kiemelt feladatnak tartjuk óvodánkban.

Miért a mozgásra fektetjük a legnagyobb hangsúlyt?
Mert, minden szülő, (mi is)  azt szeretné, hogy a gyermeke okos, értelmes, kiegyensúlyozott, vidám, talpraesett emberré váljon. Ehhez az idegrendszerét kell fejleszteni. Ennek pedig ősidők óta a leghatékonyabb módszere a mozgás.

Törekszünk arra, hogy minden gyermek nap, mint nap részesüljön a mozgás örömében. Célunk a komplex fejlesztés mozgásos tevékenységeken keresztül, mely alapja az egészség megőrzésének, a testi-lelki harmónia kialakulásának.

Komplex fejlesztésen értjük:

  • Testi nevelés
Napjainkban a rohanó életforma, a megváltozott életkörülmények hatására egyre több a lábstatikai rendellenességekkel, tartáshibákkal,  kezdődő mellkasi és gerinc deformitásokkal küzdő gyermek, már óvodás korban is. Nevelési programunkban elsődleges a megelőzés, melyet a mozgásfejlesztő program mozgásanyagával valósítunk meg.

  • Értelmi nevelés
A mozgás segíti az értelmi képességek fejlődését is: figyelem, emlékezet, gondolkodás stb. Erősíti a gyermekek cselekvő és feladatmegoldó képességeit, a térben és időben történő tájékozódást, a helyzetfelismerést. Minden gyermek más, éppen ezért más fejlesztést igényel. Olyan játékos mozgásanyagokat gyakorolhatnak a gyerekek (akár személyre szabottan), melyek eredményeképpen magabiztosan vesznek részt vizuális, matematikai, irodalmi, zenei, környezeti nevelés feladatainak megoldásában. A mozgás, a játék nem csak öröm a gyermekek számára, hanem a sok ismétlés hatására fejlődik a „buksijuk”, az idegrendszerük. Mi felnőttek pedig tudjuk, hogy ezzel az iskolai életre is felkészítjük őket, hiszen, ha fejlődik a ritmusérzékük, ez segíti majd a szótagolást, a térérzékelés az írást, a szemmozgás az olvasást.

  • Érzelmi nevelés
Óvodánkban az érzelmi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A gyermekek örömmel használják a mozgásfejlesztő eszközöket: Thera-Band labdák, Over-Ball labdák, finommozgást segítő játékok, kötelek stb.
A közös tevékenységekben fejlődnek a társas kapcsolatok, az egymáshoz való alkalmazkodás képessége. Így válnak egymásra odafigyelő, vidám, aktív, nyitott, érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekekké.

A Pek-torna mozgásfejlesztő program összetevői:

  • Alapgyakorlatok
  • Nagylabda gyakorlatok
  • Lábtorna
  • Masszírozás
  • Finommozgást fejlesztő gyakorlatok
  • És a hozzájuk kapcsolódó játékok

A program ismereteit, (mozgásterápia, fejlesztőpedagógia, gyógytestnevelés, gondolkodtató testnevelés) beépítettük mind a testnevelés foglalkozások anyagába, mind pedig a szabad mozgás lehetőségeinek sorába. Valamennyi csoportban, minden nap a program más-más tevékenységi területe jelenik meg.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...