Amikor a blogomat indítottam az volt a célom, hogy betekintést nyújtsak a csoportom életébe, napi munkámba.
Segítséget adjak óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra", szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről.

Közben teltek az évek és 40 év után a pályám végéhez értem. A mozgalmas évek után nagy lett a „csend” körülöttem, annak ellenére, hogy továbbra is figyelemmel kísértem az óvodai élet változásait. Akkor határoztam el, hogy folytatom a blog írását és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataimat, ötleteket megosztom az érdeklődőkkel.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2009. júl. 18.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja


Ez egy kicsit "száraz" téma lesz, de hátha érdekeli azokat a szülőket, akiknek a gyermeke szeptemberben kerül majd óvodába.

Csak vázlatosan ismertetem az Országos alapprogramot:

Az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, mely 1996. szeptember 1-től lépett hatályba. Az alapprogram az óvodapedagógusok számára széleskörű módszertani szabadságot biztosít, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz.

Az óvodák 1999 óta a "saját nevelési programjuk" alapján dolgoznak, amit vagy önállóan készítettek, vagy a kész programok közül választottak. Mindkét esetben a helyi programok alapját az Óvodai nevelés országos alapprogramja adta. Emellett figyelembe kellett venni:
 • a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének alapelveit
 • a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit.

Gyermekkép
A gyermekeknek életszakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

Óvodakép
Az óvoda a családi nevelés kiegészítője.
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő.
Az óvodai nevelés célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Az óvodai nevelés feladatai
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
 • Értelmi fejlesztés,nevelés megvalósítása

Az óvodai élet megszervezésének elvei
 • Személyi feltételek
 • Tárgyi feltételek
 • Az óvodai élet megszervezése: napirend; az óvodai nevelés tervezését, a gyermekek megismerését és fejlesztését tartalmazó dokumentumok.
 • Az óvoda kapcsolatai: család; bölcsőde; közműv.int.; iskola; kisebbségi szervezetek, egyesületek

Az óvodai élet tevékenységi formái
 1. Játék
 2. Mese, vers
 3. Ének, zene, énekes játékok
 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka
 5. Mozgás
 6. A külső világ tevékeny megismerése (környezet megismerése, matematikai ismeretek)
 7. Munka jellegű tevékenységek (önkiszolgálás, közösségért végzett munkák, növény, állatgondozás stb.)
 8. Tanulás

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet:
 • testi
 • lelki
 • beszédfejlettség
 • elemi ismeretek
 • szociális fejlettség területén.


Részletesen itt tájékozódhatsz!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...