Rendszeres olvasók

2009. júl. 18.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja


Ez egy kicsit "száraz" téma lesz, de hátha érdekeli azokat a szülőket, akiknek a gyermeke szeptemberben kerül majd óvodába.

Csak vázlatosan ismertetem az Országos alapprogramot:

Az óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, mely 1996. szeptember 1-től lépett hatályba. Az alapprogram az óvodapedagógusok számára széleskörű módszertani szabadságot biztosít, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz.

Az óvodák 1999 óta a "saját nevelési programjuk" alapján dolgoznak, amit vagy önállóan készítettek, vagy a kész programok közül választottak. Mindkét esetben a helyi programok alapját az Óvodai nevelés országos alapprogramja adta. Emellett figyelembe kellett venni:
 • a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének alapelveit
 • a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit.

Gyermekkép
A gyermekeknek életszakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

Óvodakép
Az óvoda a családi nevelés kiegészítője.
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő.
Az óvodai nevelés célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Az óvodai nevelés feladatai
 • Egészséges életmódra nevelés
 • Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
 • Értelmi fejlesztés,nevelés megvalósítása

Az óvodai élet megszervezésének elvei
 • Személyi feltételek
 • Tárgyi feltételek
 • Az óvodai élet megszervezése: napirend; az óvodai nevelés tervezését, a gyermekek megismerését és fejlesztését tartalmazó dokumentumok.
 • Az óvoda kapcsolatai: család; bölcsőde; közműv.int.; iskola; kisebbségi szervezetek, egyesületek

Az óvodai élet tevékenységi formái
 1. Játék
 2. Mese, vers
 3. Ének, zene, énekes játékok
 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka
 5. Mozgás
 6. A külső világ tevékeny megismerése (környezet megismerése, matematikai ismeretek)
 7. Munka jellegű tevékenységek (önkiszolgálás, közösségért végzett munkák, növény, állatgondozás stb.)
 8. Tanulás

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet:
 • testi
 • lelki
 • beszédfejlettség
 • elemi ismeretek
 • szociális fejlettség területén.


Részletesen itt tájékozódhatsz!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...