Amikor a blogomat indítottam az volt a célom, hogy betekintést nyújtsak a csoportom életébe, napi munkámba.
Segítséget adjak óvónőknek, akik még kezdők és szükségük van egy kis "mankóra", szülőknek, akik szívesen olvasnak nevelésről, problémákról, megoldási lehetőségekről.

Közben teltek az évek és 40 év után a pályám végéhez értem. A mozgalmas évek után nagy lett a „csend” körülöttem, annak ellenére, hogy továbbra is figyelemmel kísértem az óvodai élet változásait. Akkor határoztam el, hogy folytatom a blog írását és az évek alatt összegyűjtött tapasztalataimat, ötleteket megosztom az érdeklődőkkel.

Örülnék, ha a nézelődés mellett az észrevételeiteket is leírnátok.


Rendszeres olvasók

2011. szept. 13.

Játékos fejlesztő munka az óvodában
Amikor a Nevelési tanácsadó szakembere elvégzi a felméréseket, tájékoztatja a gyermekek szüleit az eredményekről. Később mi is megkapjuk azoknak a gyermekeknek a szakvéleményét, akiknél probléma van. A szakvélemények részletezik azokat a területeket, melyekben elmaradás tapasztalható és fejlesztést igényelnek.


 Melyek lehetnek ezek a fejlesztendő területek?

Testséma, téri orientáció, téri tájékozódás fejlesztése
 1. Testrészek ismerete (testkép, testfogalom, testséma)
 2. Térérzékelés fejlesztése
Anyanyelv, kommunikáció - Verbális fejlesztés
 1. Beszédmozgás fejlesztése
 2. Szókincs bővítés, beszédészlelés, beszéd megértés fejlesztése
Megismerő funkciók fejlesztése 

1. Érzékelés, észlelés fejlesztése - percepció fejlesztés
 • Vizuális (látás) érzékelés fejlesztése
 • Auditív (hallás) érzékelés fejlesztése
 • Grafomotoros fejlesztés - Finommotorika és taktilis (tapintásos) érzékelés fejlesztése
 • Szaglásérzékelés fejlesztése
 • Ízérzékelés fejlesztése
2. Figyelem, emlékezet fejlesztése
 • Auditív emlékezet
 • Vizuális emlékezet
3. Gondolkodás fejlesztése - képzelet, fantázia, kreativitás

Ezután következik a mi munkánk. Az óvodában csoportos formában történik minden gyermek egyéni fejlesztése, amely tulajdonképpen játékos fejlesztő tevékenység. A játék az óvodás gyermek számára a legfontosabb elfoglaltság, mely a kiegyensúlyozott értelmi, érzelmi fejlődését és társas kapcsolatainak alakulását segíti elő. Hozzájárul olyan készségek kialakulásához, melyekre szüksége lesz az iskolában a  tanulás során.
Kolléganőmmel a napi munkánkat úgy tervezzük meg, hogy olyan játékok is kezdeményezzünk melyek a fejlődésben lemaradt gyermekek képességeit fejlesztik, de a többiek számára is érdekes időtöltés. A játékok zöme nem csak egyfajta részképességet céloz meg, hanem több területet is fejleszt: ismeretet bővít, figyelmet igényel, alkalmazkodást, kitartást, türelmet, stb. A tudatos játékválasztás a gyermek számára nem tanulás, hanem örömteli közös játék. 
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy segítsük a szülőket abban, hogy elfogadják gyermekük problémáját és működjenek együtt a szakemberekkel. Igyekszünk őket megismertetni olyan játékos fejlesztési lehetőségekkel, melyekkel otthon is játszhat a család.

Ma már nagyon sok kiadvány jelenik meg, amely a képességfejlesztéssel foglalkozik, mi is sokszor a bőség zavarával küzdünk, amikor újabb játék ötletek után kutatunk.

Legközelebb kedvenc játékaimat osztom meg veletek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves hozzászóló

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...